Wetteksten

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004 betreffende het experimenteel onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (B.S.27.X.2004)
http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=9823

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License