Vzw Flux

VZW Flux

We werken samen met de allochtone studenten, om ze een grotere kans aan te bieden in het onderwijs. Zij verdienen immers een plaatsje in onze maatschappij en horen er ook bij.

Instroom:

We willen een groter aantal allochtone studenten vertegenwoordigd zien in het hoger onderwijs. Hiervoor wordt ook samengewerkt met het CLB. We stellen immers vast dat ze de kwaliteiten en capaciteiten van allochtonen onderschatten.

Doorstroom:

Eenmaal de studenten in het hoger onderwijs zitten, kunnen we ze onmogelijk individueel begeleiden. Wat we wel doen, is de studenten in contact brengen met allochtone hogere jaars. Op die manier spreken we de allochtone gezelschappen aan.

Uitstroom:

Na een schoolcarrière is het uiteraard de bedoeling dat de jongeren zich op de arbeidsmarkt aanbieden. Dit maken we mogelijk door samen te werken met de VDAB en de lokale werkwinkels. Hoe groter de groep studentenallochtonen wordt, hoe gemakkelijker ze zullen opgenomen worden op de arbeidsmarkt.
 We spreken zowel met de ouders, jongeren, allochtonen: zowel de eerste jaars als de oudere jaars. Zo zetten we infoavonden op, gaan we naar de proclamatie en spreken we andere actoren aan die van toepassing zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License