Vub M X

VUB: Vrije Universiteit Brussel

Ontstaan:

Esplanade is opgericht door verschillende studenten die in de zomermaanden van 2008 de handen in elkaar sloegen en tot dit concept kwamen.

Doelpubliek:

Het werd opgemaakt voor alle organisatoren die betrokken zijn in het studentenleven, maar ook de gewone leerlingen kunnen hier terecht. Met dit project wilt onze school zich naar de buitenwereld kenbaar maken. We willen onze rijke cultuurzone Brussel voorstellen. De nieuwsgierige mens kan via Esplanade van alles te weten komen over Brussel en de jaarlijkse activiteiten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License