Voorstelling Project

Dit is een beknopte samenvatting van onze projectgroep.
Het is tevens hoe we ons voorstellen aan derden.

1.Wie zijn we?
We zijn eerstejaarsstudenten van de bacheloropleiding Sociaal Werk (KATHO – departement IPSOC). In het opleidingsonderdeel ‘sociaal-agogische vaardigheden’ – kortweg SOVA - werken we momenteel rond het project ‘Instroom, doorstroom en uitstroom van allochtone studenten in het Hoger Onderwijs te Kortrijk’. Dit project loopt in samenwerking met stad Kortrijk, dienst Burger en Welzijn. Wij werden gevraagd de kwantitatieve kant van het onderzoek voor onze rekening te nemen.

2.Doel van het project
Het is – in eerste instantie – de bedoeling om verschillende organisaties, diensten en verenigingen uit de Kortrijkse regio die op één of andere manier in contact kunnen komen met onze doelgroep, te verkennen. Deze organisaties kunnen onder andere een rol spelen in het aanmoedigen van allochtone jongeren om verder te studeren, of kunnen gewoonweg een zicht hebben op de tekortkomingen en/of de succesfactoren. Nadien nemen we ook een kijkje bij verenigingen buiten Kortrijk die nu reeds heel wat inspanningen leveren om de schoolloopbaan van allochtone jongeren te vergemakkelijken.

3.Verloop van het project
We zijn van start gegaan met een literatuurstudie. Vervolgens zouden we ons toeleggen op het organiseren van enquêtes en interviews zowel bij allochtonen jongeren (waaronder studenten maar ook jongeren die beslist hebben te gaan werken), hun ouders, organisaties en scholen. Nadien gaan we over tot het organiseren van focusgroepen, waarbij verschillende personen aan de hand van enkele algemene vragen in gesprek treden met elkaar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License