verslag 8 februari

Verslag : maandag 8/02/2010

Aanwezig : Ansofie, Jasper, Liesbeth, Virginie, Sarah, Jochen, Jonas, Carie, Kimberly

Voorzitter :Jonas

Verslaggever: Kimberly

Vandaag hebben we eerst en vooral de agendapunten overlopen.

Daarna stelde Jonas voor om de interviews te overlopen die we vorige week woensdag hadden afgenomen.

Jasper en Sarah hebben Hans d’Hondt van STUVO geïnterviewd. Dit is de studentenvereniging van katho. STUVO houdt zich vooral bezig met het optimaliseren van de randvoorwaarden. Men subsidieert huisvesting, sport, cultuur,… Hun doelgroep zijn dan ook mensen met financiële problemen. Zij komen niet zo vaak met allochtonen in contact aangezien er weinig allochtonen studeren aan de katholieke hoge school. Maar moesten ze in contact komen met allochtonen die hier niet legaal verblijven, dan nog zijn ze verplicht om hen te helpen. Men mag deze mensen absoluut niet verbieden om zich in te schrijven aan de hoge school.

Ansofie en Kimberly hebben Danny Verbeke van het 8-uren huis geïnterviewd. In het 8-uren huis heb je 4 onderverdelingen: het café/ontmoetingsruimte, infobalie, buurtwerk en straathoekwerk. Verdere info over deze onderverdelingen vind je in de verslagen van dit interview. Ze hebben niet echt een doelgroep, iedereen mag komen met z’n problemen. Zowel allochtonen als autochtonen van 0 tot 100jaar bij wijze van spreken. De problemen kunnen ook van verschillende aard zijn. Het doel van het 8-uren huis is om alle mensen beter te laten integreren in onze maatschappij. Ze helpen hen dus ook om onderdak te zoeken, Nederlands te leren en om hun papieren in orde te brengen. Het 8-uren huis wordt wel niet gelinkt aan verder studeren.

Het interview van Virginie en Liesbeth ging helaas niet door.

Daarna hebben we ook wat vragen voor Ann Vandamme verzameld , hier volgt een overzicht :
1. We vroegen ons af wat er nog wordt verwacht van ons in verband met ons eindproduct.
2. Ook hebben Ansofie en Kimberly al reeds een interview in het OCMW afgelegd maar het werd ons nog steeds niet duidelijk wat het ‘LOI’ precies inhoudt.
3. Ook vroegen we ons af als Ann enkele ideeën had in verband met de uitvoering van ons eindproduct.
4. Hoe moeten we het eindproduct ‘aanpakken’? Moeten wij dit organiseren of kunnen we wat hulp van stad Kortrijk verwachten?
5. Hoeveel tijd mag het eindproduct in beslag nemen?
6. Wanneer zouden we het best nog afspreken met de allochtone studentenclub van Antwerpen? Aangezien de vorige afspraak niet doorging.

Natuurlijk hebben we ook nog wat tijd gevonden om zelf nog eens te brainstormen over ons eindproduct. Hier volgt een kort lijstje met potentiële activiteiten :

1. Gedicht als inleiding.
2. Muziek als inleiding.
3. Powerpoint van Famke als ondersteuning tijdens voorstelling.
4. Videofragmenten.
5. Casussen gespeeld door enkele van onze projectgroep, waar we situaties schetsen vanuit verschillende invalshoeken.
6. Quiz.
7. Stellingen , iedereen krijgt een groen en rood kaartje. Wanneer ze akkoord gaan steken ze het groene kaartje in de lucht en omgekeerd. Ook mogen ze eventueel hun mening geven over de stellingen.
8. Brochure om hen wat te informeren.

Agendapunten :
• Werken aan het groepsrapport.
• Vragen aan Ann wat haar verwachtingen zijn omtrent ons eindproduct.
• Vragen overlopen.
• Onze voorstellen omtrent het eindproduct aan Ann voorleggen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License