Verslag 31 03 10

Project: Instroom, doorstroom en uitstroom van allochtone jongeren in het hoger onderwijs.

Doel: via onderzoek samen met stadsbestuur kortrijk naar mogelijke oorzaken peilen.
Aanwezig: Ansofie, Jochen, Jonas, Jasper, Carie, Sarah, Kimberly, Lisa, Virginie, Liesbeth
Voorzitter: Sarah
Verslaggever: Jonas

Overlopen vorig verslag + gedane feiten:

- Ansofie: mail naar Ann dat ze welkom is voor het overlopen van de focusgroepen.
- Sarah: mail van de drie allochtone meisjes dat ze willen mee werken op een willekeurige donderdag.
- Virginie: Ze had contact met een allochtoon voor het interview, maar had nog geen afspraak.

Woord aan Liesbeth:

Liesbeth zit met serieuze problemen en vind het moeilijk om naar de les te komen en of project. We begrijpen haar zeker en vast en willen haar steunen in deze ingewikkelde situatie.

Wat te doen?:

- Focusgroep ouders
- Eindproduct en eindverslag na de paasvakantie
- Interviews: Liesbeth heeft haar contact personen door aan Ansofie en Kimberly.

Komst Ann:

- Overlopen focusgroepen
- Eindproduct

Evaluatie focusgroep : bij professionelen

Overlopen aanwezigen :

Morad (Bledi), Thomas Holvoet (Integratie dienst, sofia), Thorin (vroeger straathoek werker), Nathalie (okan)? Ann en Famke

Overlopen stellingen:

de stellingen waren in het algemeen goed. Er was wel veel gelijkstelling vast gesteld maar er waren ook wel boeiende discussies.

Evaluatie

Focusgroep: scholen

Een te kleine opkomst.
Overlopen van de aanwezigen: overkoepelend directeur, clb en Katrien
Overlopen van de avond: de drie personen die aanwezig waren hadden onrechtstreeks veel met de school te maken, maar ze geven er geen les meer. Ze waren wel redelijk op de hoogte van wat er in de school afspeelt.
Op de stellingen vulden ze elkaar aan i.p.v. in discussie te gaan.

Focusgroep: Ouders

- Er zullen voldoende ouders aanwezig zijn
- Alles staat al klaar
- Kwart voor zes in het muziek centrum
- Met broodjes

Evaluatie in totaal door Ann:

- Alles is tot nu toe goed verlopen

Enquêtes

- Enkel de enquêtes laten invullen maar niet meer interviewen

Eindproduct:

- Professionelen informeren : directies, scholen, focusgroepen en personen van de interview periode
- 28 april de woensdag namiddag
- Aanvraag voor dak café
- Ideeën die we al hadden: zie enkele verslagen terug
- PPT Ann maken wij zelf

De PPT gaat als volgt:

• Start: Ann uitleg waarom dit project
• Taak Ipsoc: binnen geheel
• Aanpak
• Voorlopige uitdaging
• Slot

Belangrijke data:

- 28 april: Persoonlijk verslag indienen
- 3 mei: gesprekken persoonlijk verslag
- 3 mei: groeps evaluatie + Ann en Famke komen naar project
- 5 mei: gesprekken persoonlijk verslag

Evaluatie vergadering:

Het begin van de vergadering verliep niet vlot door de moeilijke situatie van Liesbeth. Maar toch deden we ons best om Ann goed te ontvangen en samen met haar de focusgroepen en eindproduct te overlopen.

Agenda punten:

• Overlopen verslag
• Overlopen focusgroep ouders
• Overlopen of iedereen al enkele mensen vonden die de enquête wilden invullen
• Overlopen van de taken die door iedereen moest worden gemaakt tegen de maandag na de paasvakantie. (denkoefening over wat er mogelijk veranderd kan worden)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License