Verslag 30 11 09

Verslag 13 : maandag 30/11/2009

Aanwezig : Ansofie, Jasper, Liesbeth, Virginie, Sarah, Jochen, Carie, Kimberly

Afwezig: Jonas

Voorzitter : Kimberly

Verslaggever: Virginie

Overlopen van het vorige verslag

Er werd besproken wat er in verslag 12 beschreven stond. Vandaag gaan we volgende onderdelen doen, namelijk de vragen opmaken die we aan de verschillende organisaties zullen vragen, Bespreking wie er meegaat naar de vergadering van 14 december met Ann, verdeling van de projectgroep voor de opzoeking van informatie over één of twee organisaties.
Vragen naar de organisaties toe

Algemene vragen:

1.Komen jullie vaak in contact met allochtonen en hoe verloopt dit?
2.Wat doet de organisatie? (Algemene beschrijving wat de organisatie doet )
3.Hoe staan de organisatie tegenover allochtonen?
4.Met welke leeftijd hebben jullie meest contact?
5.Hoe definiëren jullie allochtonen?
6.Welke voorkomende oorzaken zijn er bij het contact met allochtonen. Waarom stappen ze naar de organisatie?
7.Zijn jullie laagdrempelig tegenover allochtonen?
8.Welke stappen ondernemen jullie om allochtonen te bereiken?
9.Met wie komen jullie het meest in contact allochtonen of autochtonen?
10.Hebben jullie al veel vooroordelen ondervonden, binnen en buiten jullie organisatie tegenover allochtonen?

Vragen per organisatie:

+++++++ Clb:
1.Welke samenwerking hebben jullie met de school?
2.Begeleiden jullie veel allochtonen? (omtrent hun studiekeuze? Omtrent thuissituatie?)
3.Hoe verloopt de begeleiding?
4.Er komt vaak naar voor dat allochtonen in het BSO, is dit zo? En hoe komt dit?
5.Zijn allochtonen gemotiveerd om verder te studeren?
6.Zijn allochtonen voldoende op de hoogte over jullie organisatie?
7.Wat ontbreekt er in Kortrijk om allochtonen te stimuleren om hen verder te laten studeren? (partners van kortrijk zelf)
8.Welke positieve evolutie/initiatieven zijn er ondernomen voor allochtone studenten?

OCMW:

Budgetbeheer
1.In welke mate komen er ouders die problemen hebben voor hun jongeren te laten verder studeren

Dossierbeheer
1.Hoeveel allochtonen studeren verder? Hoeveel niet?
2.Wat is het algemeen beeld van de problemen van allochtonen?

8 urenhuis (meer info Ann)

Straathoekwerk
1.Welke activiteiten doen zij?

Werkpunt
CAW:

Piramide (Jac)
1.Krijgen jullie veel vragen van allochtonen (jongere) over het hoger onderwijs?
2.Weten jullie hoe de kijk is van allochtonen op het schoolgaan
3.Hoe is de info over het hoger onderwijs naar de ouders toe?

Stimulant (Katrol)

1.Zijn er (veel) vragen van de allochtonen over het hoger onderwijs?
2.Zijn het vooral allochtone studenten die hulp nodig hebben of ook autochtonen?
3.Zijn de begeleiders allochtoon/autochtoon?
4.Hoe is het contact van de allochtonen met hun ouders?

LEERLINGENBEGELEIDING:

1.Welke problemen hebben de leerlingen?
2.Zetten de middelbare scholen zich in voor integratie
3.Is er discriminatie tussen de leerlingen?
4.Op welke vlakken kan de leerlingenbegeleiding de allochtonen helpen en wanneer moet men hen doorverwijzen? (Kan men als school ingrijpen ivm problemen bij de allochtonen en hoe ver kan men gaan?)
5.Zijn de allochtonen gemotiveerd om naar het hoger onderwijs te gaan?
6.Hoe lossen jullie de problemen op met studenten die niet meer naar school willen (schoolmoe) ?
7. In welke mate is er contact met de ouders.

BLEDI (CONTACTPERSOON ALGEMEEN, CONTACTEN BIJ FOCUSGROEP)

1.Zijn er gespreken tussen de allochtone jongeren over school?
2.Wat wordt er al gedaan en wat kan er nog verbeteren?
3.Wat organiseren jullie voor de jongeren
4.Hebben jullie een idee wat de jongeren hen interesseert, wat zijn hun interesses, hun toekomstplannen, hun dromen?

OKAN KLAS

1.Hoe verloopt de taalbegeleiding?
2.Leren ze gemakkelijk de Nederlandse taal aan?
3.Wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
4.Tot welke leeftijd volgen ze deze mensen op?
5.Doen jullie ook iets voor mensen met een taalprobleem, die hier al enige tijd verblijven?
6.Is dit zowel voor volwassen en jongeren?

PROVENCIAAL INTEGRATIECENTRUM
ZELFORGANISATIE

Vrouwengroep Amber
1.Wat is de visie op onderwijs?
2.Hebben jullie zonen/dochters in het hoger onderwijs?
3.Begrijpen jullie het onderwijssysteem?
4.Zijn jullie in staat om de jongeren te steunen tijdens hun leerproces?
5.Worden jullie betrokken in het leerproces van de jongere?

ACV en ABBV

1.Hebben jullie ervaring met Allochtonen
2.Oorzaken van de problemen?
3.Waarom veel werkgevers er niet toe komen om allochtonen aan te werven?
4.Welke initiatieven ondernemen jullie om allochtonen aan te werven?
5.Wat wordt er promoot om allochtonen aan te nemen?
6.Zijn er nog andere redenen om allochtonen aan te werven? ( niet enkel om premies?)

OUDERVERENIGINGEN

1.In welke mate worden allochtone ouders vertegenwoordigd in oudervereniging?
2.Op welke activiteiten komen ouders van allochtonen af? (bv. Enkel bij gratis soep)

STUDENTENVERENIGINGEN (zie bijlage)
Verdeling van de contacteren organisaties
JAC/ Straathoekwerker/Jacob/ moeder van Liesbeth Liesbeth
CAW/ OCMW Ann sofie
STUVO/ Blèdi Sarah
CLB (2) Jasper
Katrol/ CAW Carie
Okan/ middelbare school Jochen
Provenciaal integratiecentrum Jonas
OCMW Kimberley
ACV/ABVV Virginie
Ouderverenigingen in school (scholen opzoeken)
Studentenverenigingen (in orde)
Zelforganisatie (Ann)

Bij het contacteren van de organisatie zullen we de samenvatting gebruiken, die Sarah en Ansofie vorige week hebben opgemaakt.
Vragen naar Ann toe:
1.wie kunnen we aanspreken als contactpersoon over het 8uren huis?
2.Welke zelforganisaties zijn er?
3.Hoeveel personen mogen mee naar de vergadering van 14 december?
4.Zijn eventuele onkosten voor school of voor de stad?

Liesbeth heeft een mail verstuurt naar Ann, met de verschillende organisaties die wij gevonden hebben, voor een verdere aanvulling te verkrijgen. Ook zijn er nog enkele vragen gesteld naar Ann toe.

Info

Er werd ook vermeld door Famke dat de interviews mogen vallen buiten de projecturen maar niet tijdens lesuren.

Agendapunten

  • Gegevens van organisaties
  • Opgezochte info voorleggen over de organisatie
  • E-mails versturen naar de verschillende organisaties
  • Scholen opzoeken in Kortrijk
  • (school opt t’hoge, school jochen, howest (meer praktijkgericht)
  • Presentatie maken voor Lob (vergadering)
  • groepjes verdelen wie welke organisaties interviewt
  • verbeterde versie van samenvatting overlopen
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License