Verslag 29 03 10

Project Instroom-doorstroom-uitstroom

Datum: 29 maart 2010
Voorzitter: Jochen
Verslaggever: Sarah
Aanwezig: Jonas, Jasper, Kimberly, Carie, Virginie, Ansofie, Jochen, Sarah
Afwezig: Liesbeth

1. Overlopen verslag

2. Overlopen wie wie gebeld heeft

3. Instap Solange

 • Dit was 4 maand geleden
 • Solange wist ons te melden dat we al een positieve weg afgelegd hebben
 • Ze drukte ons wel op het hart dat we nog veel werk hebben
 • Eindquotatie zal in samenspraak met Marjan gebeuren
 • Eindgesprek is met Solange

4. Zaken die ons nog te doen staan

 • Mail naar studenten van Kartol sturen (vandaag gedaan)
 • Groepsrapport afwerken
 • Focusgroep Ouders (woensdag 31 maart)
 • Samenvattend verslag van de focusgroepen
 • interviews
 • eindproduct

5.Woensdag 31 maart

 • Ann Vandamme komt om de voorbije focusgroepen te evalueren
 • Onderwijs
 • 3 mensen
 • Algemeen directeur
 • CLB Groeninge
 • Stafmedewerkster
 • Meeste stellingen zijn voorgelegd, soms moeilijk om te antwoorden omdat ze al 10 tot 15 jaar uit het vak zijn
 • Vlot verloop- geen discussie- meer een gesprek
 • Vooral zaken voorgelegd uit de literatuurstudie, in de meeste gevallen bevestigd
 • Geen leerkrachten- spijtig we wilden de school van binnenuit horen, niet van buitenaf
 • sociaal werk (verslag volgt nog)

6. Woensdag 28 april

 • Persoonlijke eindevaluatie indienen (blz. 15)
 • Link leggen met tussentijdse evaluatie- terugblikken
 • Aandachtspunten- hoe heb je die verbeterd? Heb je erop gelet?
 • Kwaliteiten- basisvaardigheden- waar sta ik op het einde van het eerste jaar
 • Module lezen rond Communicatie (blz 3)
 • hier staan competenties
 • De samenwerking in een groep
 • Eigen plaats in een groep- groepsrollen (lezen-> functioneren in een groep)-lezen en toepassen waar je kunt- omgaan met verschillen- hoe ben je zelf geëvolueerd?
 • Projectmatig werken
 • Hoe heeft de groep op zijn geheel gewerkt
 • Inhoudelijk- taakgericht
 • Wat was mijn aandeel? Structurering – timing?
 • Zelfsturend leren
 • Wat heb je geleerd?
 • Hoe heb je het aangepakt?
 • Leg een brug naar het tweede jaar en bespreek je troeven/ kwaliteiten- wat heb je onder de knie? Waaraan kan nog gewerkt worden?

7. Maandag 3 mei

9h- 9.45h Sarah
9.45h-10.30h Ansofie
10.45h-11.30h Virginie
11.30h-12.15h Jochen
12.15h-13h Kimberly

8. Woensdag 5 mei

13.30h-14.15h Carie
14.15h-15h Jasper
15h-15.45h Jonas
16h-16.45h Liesbeth
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License