Verslag 25 11 09

Verslag : maandag 25/11/2009

Aanwezig : Ansofie, Jasper, Liesbeth, Virginie, Sarah, Jochen, Jonas, Carie, Kimberly
Voorzitter : Jasper
Verslaggever: Kimberly

Eerst en vooral stelde Jasper zijn powerpoint voor. Hij liet ons wat meer weten over de historiek van het hoger onderwijs. Hij gaf enkele knelpunten aan die zorgen dat sommige allochtonen niet doorstromen naar het hoger onderwijs. Ook enkele oplossingen werden vernoemt. Na zijn powerpoint hadden we de kans om vragen de stellen. Doordat er enkele oorzaken werden aangehaald ,die nog niet in ons lijstje stonden hebben we deze aangevuld. De 2 vorige verslagen werden ook besproken en samen hebben we afgesproken om in het verslag niet meer te uitgebreid over de powerpoints te spreken. Daar deze eigenlijk kunnen bekeken worden op het internet.

Hierna hebben we onze project-groep in drie kleinere groepen verdeeld.
Groep 1 namelijk : Ansofie en Sarah zorgden voor een korte samenvatting om ons later makkelijker te kunnen voorstellen aan organisaties of sleutelfiguren. In deze samenvatting over onze projectgroep haalden ze eerst en vooral aan wie we zijn. Zowel het verloop en doel van ons project werden hier ook in vermeld. En ten slotte werden onze verwachtingen tegenover de organisaties uitgelegd.
Groep 2 namelijk : Virginie en Carie zochten informatie op in de documentatiemappen dat we van Katrien mochten gebruiken.
Groep 3 namelijk de rest van de projectgroep besloot om zich te ontfermen over de voorbereiding van de vergadering met Ann. Al vlug wisten we wat we haar konden vragen. Deze vragen en antwoorden komen wat verder in het verslag voor.

Rond 15u15 kwam Famke ons vergezellen. Ze gaf ons meteen enkele goeie definities omtrent allochtonen. De meest duidelijk definitie was toch wel die van het CLB. Want in deze definitie werden de socio-economische verschillen in aangehaald. Deze definitie past dan ook meteen het best bij ons project. Maar toch zullen we de definitie moeten aanpassen tot het volledig aansluit bij ons project. Zo zullen we ook beter weten met welke organisaties we het best contact opzoeken. Famke gaf ons hierbij ook meteen een tip : wanneer we naar een organisatie gaan mogen we niet enkel vragen wat er misloopt maar moeten we ook vragen naar de positieve punten.

Om 15u30 kwam Ann aan. Jasper heette haar welkom en vertelde haar wat we de afgelopen weken zoal hebben uitgespookt. We legden haar ook het lijstje met alle knelpunten en mogelijke oplossingen voor. Ze vond dat we de literatuur goed hebben samengevat.
Ann legde ons daarna een lijst met organisaties voor die nuttig konden zijn voor ons project.
Hier volgt de lijst :

1.CLB : er zijn er 2 in Kortrijk.
2.OCMW : bij de sociale dienst :

Budgetbeheer
Dossiers van allochtonen
LOI : veel ervaring met allochtonen ( hoofd van LOI : Stephanie Harens)
Integratieprojecten : algemeen over maatschappelijk kwetsbaren
8-uur-huis : hebben contact met ouders
Straathoekwerk : begeleiden jongeren ( contactpersoon : Jakob Devro)
Werkpunt

3.CAW :

Piramide Kortrijk : JAC , centrum Overleie
Stimulant : Katrol (hebben veel contact met allochtone ouders)

4.Leerlingenbegeleiding
5.Bledi
6.OKAN-klas
7.Provenciaal integratie centrum
8.Zelforganisaties :

Vrouwengroep Amber
Armenen, Roemenen en Russen zelfgroep
Om met deze zelforganisaties te kunnen werken moeten we via Ann contacteren.

9.ACV :

Werkgeverszijde : hebben ervaring met mensen die moeilijk aan een job raken (ook jongeren).

10.ABVV
11.Oudervereniging in school ( vooral in basisscholen)
12.Studentenverenigingen

Ann deelde ook nog mee dat op 14 december een vergadering zou doorgaan met LOB van 18 tot 20 uur. Iemand van onze projectgroep mag met haar meegaan.

Nadat we de organisaties hadden overlopen was het tijd om Ann de samenvatting van onze projectgroep voor te leggen. Al bij al vond ze dit goed maar toch werden enkele aanpassingen gedaan.
Zo liep de vergadering tot zijn einde.

Agendapunten :

Verloop verslag bespreken
Vragen opstellen voor organisaties
Organisaties verdelen onder projectgroep
Mails sturen naar verschillende organisaties
Onkosten bij vervoer regelen met stad / school.
Bespreken wie mee op vergadering gaat met Ann.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License