Verslag 25 02 10

Instroom, doorstroom en uitstroom van Allochtone studenten in Kortrijk

Datum: donderdag 25 februari ’10
Voorzitter: Carie
Verslaggever: Jochen
Aanwezig: Sarah, Jonas, Jasper, Lisa, Ansofie, Virginie,
Verontschuldigd: Liesbeth

Afwerken voorbereiding focusgroepen

We hebben een inleiding (tekstje op WIKI (wie we zijn, project voorstellen, verloop, doel))
een midden (vragen en stellingen)
en een slot/bedanking
Er werd ook afgesproken om koffie aan te bieden tijdens de bijeenkomst en om de tafels en stoelen in een vierkant op te stellen.

Stellingen

Er werd beslist dat elke focusgroep stellingen gaat gebruiken omdat er zo vermoedelijk meer gediscussieerd zal worden. Stellingen zullen ook gebruikt worden om eventuele stiltes te doorbreken.

Opzoeken stellingen

We hebben een halfuur de tijd genomen om wat stellingen te zoeken op het internet. Daarna hebben we deze in groep overlopen

Vergadering Ann

De afspraak met Ann is niet kunnen doorgaan. Er werd dan ook onmiddellijk besloten om een mail te zenden naar Ann. Met daarin de vraag om een nieuwe afspraak te maken en om een overzicht te krijgen van welke persoon elk van ons individueel moet interviewen.

Eindvoorstelling

We hebben een definitief besluit genomen inzake onze eindvoorstelling. We kiezen ervoor om een voorstelling te geven aan professionals.

Groepsrapport

Het is nog te vroeg om te beginnen aan ons groepsrapport, het is niet de bedoeling dat we er al mee bezig zijn. Verdere uitleg over het groepsrapport staat er in de cursus.

Agendapunten volgende vergadering

Uitgebreide uitleg interviews door Marian

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License