Verslag woensdag 21 04 10

Project:Instroom, doorstroom en uitstroom van allochtone jongeren in het hoger onderwijs.
Doel: via onderzoek samen met stadsbestuur kortrijk naar mogelijke oorzaken peilen.
Aanwezig: Ansofie, Jochen, Jonas, Jasper, Carie, Sarah, Kimberly, Virginie
Voorzitter: Virginie
Verslaggever: Ansofie

1. Overlopen vorig verslag:
Eerst en vooral hebben we het vorig verslag, die Virginie heeft geschreven, overlopen:
- Goede structuur, misschien tussentitels nummeren
- Focusgroep met ouders hebben we besproken in vorige vergadering.
- Enquetes werden versteurt, maar nog geven reactie gekregen
- Met taak van eindvoorstelling bezig geweest

2.Wat te doen?:
Virginie liet ons de mooie logos zien die ze thuis had gemaakt. Daar hebben we de mooiste logo uit gekozen. Deze zullen we gebruiken om op de voorpagina van powerpoint te zetten. We hebben besproken wat nog zou moeten worden gedaan.
- Bespreken wie wat nog moet doen
- De Powerpoint volledig afgewerken
- De Powerpoint doorsteuren naar Solange

Daarna zijn we terug in groepjes gaan zitten.
- Kimberly en Sarah en Virginie: Powerpoint aangepast ahv kritiek van Ann
- Jonas, Jochen en Ansofie: Afwerken bespreking van interviews
- Jasper en Carie: Opstelling van wie wat doet ahv vorige ppt

Tenslotte, hebben we de Powerpoint overlopen, en kleine foutjes gecorrigeerd. Daarna zijn Solange en Famke erbij gekomen. We hebben de PowerPoint opnieuw overlopen, en nagegaan wat we nog zouden moeten veranderen.

3.Evaluatie vergadering:
De vergadering is zeer vlot verlopen. Iedereen heeft mee gewerkte aan de PowerPoint.

4.Agenda punten:
• Overlopen verslag
• Repeteren van voorstelling ahv de Powerpoint, en wijzigingen aanbrengen waar nodig.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License