Verslag 19 10 09

Project: Instroom, doorstroom en uitstroom allochtone studenten, Verslag 5: maandag 19/10/09

Doel: Via onderzoek samen met stadsbestuur Kortrijk naar mogelijke oorzaken peilen.
Aanwezig: Ansofie, Jochen, Kimberly, Carie, Liesbeth, Jasper, Jonas, Virginie en Sarah
Verontschuldigd: Lisa (verandert van richting)
Voorzitter: Niemand, dit werd verschoven naar volgende maandag (Jasper)
Verslaggever: Ansofie

1.Wijziging van groepjes

Tot grote spijt moeten we afscheid nemen van Lisa, wie namelijk van richting is verandert. Daarom is er een kleine wijziging aangebracht aan de groepjes die werden onderverdeeld voor het afnemen van interviews. Ansofie zal voortaan samenwerken met Carie en Virginie. De andere groepjes blijven ongewijzigd.

2.Feedback interview met Ann Vandamme

Vooreerst zijn we met onze projectbegeleider Solange in overleg gegaan over het interview, die is plaatsgevonden op woensdag 12 oktober 2009, met Ann Vandamme. Daaruit kwamen we tot de conclusie dat we ons nu vooral moeten verdiepen in de literatuur, waaronder boeken, tijdschriften, eindwerken, e.d.. Daarna zullen we contacten afleggen en overgaan naar het afnemen van interviews, met als doel een mooi eindresultaat te behalen.

3.Situering project en uitdieping

Er werd vooral gebrainstormd naar mogelijke opzoekingen, om ons project af te bakenen. Op die manier kregen we meer inzicht over wat belangrijk is om te weten, en in welke richting we moeten zoeken.

Situatie:

Hoeveel allochtone jongeren vindt je in het Hoger onderwijs?
!!Hindernissen!!—> de drempels
Taal
De cultuur thuis <-> cultuur op school
Gelijke kansen in basisch onderwijs?
Maatregelen:
Tutor
Taalbeleid (hiervoor is het belangrijk inlichtingen te vragen aan Katrien Sonneville)
Allochtone jongeren zelf
Bruggen tussen ouders en school

4.Opzoekwerk: site Bibliotheek en bezoek aan bibliotheek

We hebben de site van Bibliotheek bezocht om te zien welke boeken omtrent allochtone studenten reeds beschikbaar waren. Daarna zijn we nogmaals naar de bibliotheek getrokken en werden de taken onderverdeeld.

Sarah: boek ‘Uitdagen en motiveren: pijlers voor bruggen naar een betere doorstroming in het onderwijs.’
Ansofie: thesis academiejaar 2005-2006, ‘In –en doorstroom van allochtone jongeren in het hoger onderwijs’ van Aghajani Behrini Sanas
Liesbeth: boek ‘Alternatief of op nieuwe aanpak’
Virginie: boek ‘Gelijke kansen op school, het kan!’
Carie: Onderzoek in tijdschriften
Jasper, Jochen, Jonas en Kimberly: Zij zouden nog verder opzoek gaan naar boeken. Enkele mogelijke boeken die we zouden uitlenen zijn:
‘Ze zijn zo stout meneer. Over werkingen die inspelen op de moeilijkheden van allochtone jongeren.’
‘Allochtone jongeren in het onderwijs: een multidisciplinair perspectief.’
‘De school van ongelijkheid’ (te vinden in bib van KU Leuven Campus Kortrijk)
‘De school van de ongelijkheid’
(‘wit krijt schrijft beter’)

5.Overloop volgende projectbijeenkomst

De volgende projectbijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 26 oktober 2009. Daarin zullen we door Famke Deprins vergezelt worden, met als doel meer inzicht te krijgen in ons project. Famke Deprins onderzoekt voornamelijk cijfergegevens. Het is dan ook de doelstelling dat wij een aanvulling worden op haar project door o.a. het afnemen van interviews, e.d. Woensdag 21 oktober 2009 zal er geen vergadering plaatsvinden opdat we de opgezochte literatuur individueel kunnen doornemen. De inhoud van de opgezochte literatuur zal dan ook volgende maandag besproken worden. Het eindwerk van Aghajani Behrini Sanaz zou door Ansofie na de herfstvakantie op een creatieve manier naar voren worden gebracht.

6.Evaluatie

De vergadering is vlot verlopen, dankzij de inbreng van ons projectbegeleider Solange. Iedereen nam daarnaast actief deel aan de vergadering.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License