Verslag 19 04 10

Project: Instroom, doorstroom en uitstroom van allochtone jongeren in het hoger onderwijs.

Doel: via onderzoek samen met stadsbestuur kortrijk naar mogelijke oorzaken peilen.
Aanwezig: Ansofie, Jochen, Jonas, Jasper, Carie, Sarah, Kimberly, Lisa, Virginie
Verontschuldigd: Liesbeth
Voorzitter: Jonas
Verslaggever: Virginie

Overlopen vorig verslag

Er waren geen opmerkingen over het vorige verslag. In het verslag vond je de datum van de eindvoorstelling en de grote lijnen van de powerpoint.

Vanaf nu terug de verslagen doormailen naar Solange en Famke, ook nog steeds op de wiki plaatsen.
Ook kunnen we voorlopig niet meer rekenen op Liesbeth voor project wegens persoonlijke problemen.

Overlopen van de focusgroep van ouders

De focusgroep van de ouders is doorgegaan op ‘Woensdag 31 maart’, deze werd geleid door Sarah en Ansofie. In het totaal waren 6 allochtone ouders aanwezig en tegen het einde van de avond kwamen nog enkele personen aan voor een volgende vergadering, daardoor hebben deze personen ook hun mening gezegd over de stellingen. Ze hebben maar 2 stellingen voorgelegd en uit deze stellingen is er genoeg discussie ontstaan en hebben zij voldoende antwoorden op de ander stellingen. Ook hebben we een nieuw standpunt; Er wordt niks in vraag gesteld wanneer een leerkracht, school handelt. De ouders aanvaarden de ideeën van de school, leerkrachten.

Het verslag van deze focusgroep kan je terugvinden op de wiki.

Overlopen contacten ivm de enquêtes

Sarah: geen antwoord had op haar mails, ook niets meer gehoord van de katrolstudenten
Ansofie: vriendin gecontacteerd maar nog geen reactie
Jasper: krijgt geen contact met de persoon
Kimberly: persoon van 3e middelbaar die een enquete wil invullen
Jochen: 2 personen die nog in klas gezeten hebben, nog geen antwoord
Jonas: 2 meisjes hivv
Virginie: niemand anders dan contactpersoon
Carie: nog paar keer geprobeerd te bellen naar de contactpersoon

Ondervindingen:

Enquete verloopt niet vlot, door verschillende redenen;
• scholen die zelf niet willen meewerken,
• Moeilijk contact met verschillende personen,
• Het terug opsturen
• Geen kennis van het volledige project
• Lange enquête, sommigen willen hem daardoor niet invullen
Er moeten geen nieuwe contactpersonen worden opgezocht, enkel nog eens proberen de contacten die al gelegd zijn, hen aan de enquête te herinneren.

Overlopen van de taak voor eindvoorstelling:

Jonas en Kimberly: Samenvatting van de focusgroepen
Sarah en Carie: Globale powerpoint gemaakt met verloop van de avond
Ansofie en Jochen: verkennende gesprekken met organisaties
Jasper en Virginie: voorstelling van de projectgroep

Er werd ook een mail verstuurd naar Ann met de vraag of we de uitnodiging kunnen doorkrijgen, wie zij heeft uitgenodigd en de duur van de gehele voorstelling.

Inhoud powerpoint

Ann en stad kortrijk;
Samenwerking Famke
Voorstelling project
Aanpak
Bevindingen
School- onderwijs
Clb
Toetsen aan de realiteit
Focusgroepen
Een blik in de toekomst

Voorlopig nog geen besluiten uithalen, vooral bevindingen bespreken en dingen die opvallend waren in ons onderzoek bespreken.

Het is de bedoeling om, eerst in onze groep, zelf proberen te formuleren met de groep zelf.. daarna samen met Famke, aangezien dat wij samen met Famke het hele jaar hebben doorgemaakt

Nog een opmerking wanneer we de PowerPoint opmaken:

Als inleiding:
• de personen die daar zijn moeten weten dat wij 1e-jaars zijn;
• binnen sociaal agogische vaardigheden;
• ook laten zien dat we ook andere dingen hebben moeten doen dan constant bezig te zijn met de problematiek;
• kort ook inhoud van sova uitleggen;

verder moeten wij in deze vergadering verdelen van de onderdelen en regelmatig toetsen naar Famke en Solange,

Agendapunten:

Woensdag:
Afwerken ppw eindvoorstelling
Afspreken wie wat doet
Doorsturen voorlopige ppw

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License