Verslag 16 12 09

Verslag: 16 december 2009

Aanwezig: Jochen, Jasper, Kimberly, Carie, Liesbeth, Virginie, Famke, Ansofie, Sarah
Afwezig: Jonas (verontschuldigd)
Verslaggever: Sarah
Voorzitter : Liesbeth

Bespreken vorig verslag

  • Kijken of er nog mails zijn toegekomen
  • Bespreken ideeën voor het einde van het jaar
  • Rapporten- wie heeft wat gedaan
  • Interviews overlopen
  • Lijst momenteel bij Jasper dan naar -> Kimberly- Carie- Virginie- Liesbeth- terug naar Famke
  • Een paar probleempjes

*Carie en Sarah hadden afspraak met het 8-urenhuis Dennis Hofman, woensdag om 15.30 u -> afgelast, naar 3 februari? – nog mail sturen
*Ansofie: Fort – moet mail nog openen i.v.m. afspraak; heeft met Danny Verbeecke afspraak op 3 februari (deel OCMW)

Een overzicht van wie wat doet

16-12-09 Blédi -ABVV-LOI 13.30 u-14 u-14u Liesbeth en Virginie-Jochen en Jonas-Ansofie en Kimberly …-…-Stefanie Haerens
17-12-09 Werkpunt 9u30 Jasper en Sarah
01-02-10 studiebegeleiding 16u – 17 u Jasper en Carie- Sarah en Jasper Wouter-Isabelle
03-02-10 OCMW- Focus Antwerpen- STUVO 14u-15.30u-14u Ansofie en Kimberly-Virginie en Liesbeth-Carie en Sarah …-…- Hans d’Hondt
08-02-10 Fort-3 hofsteden-Katrol-Pleinschool 16.30u Ansofie en Kimberly- Liesbeth en Virginie (nog niet zeker)-Carie en Sarah-Jonas en Jochen
10-02-10 ACV

Kimberly en Ansofie -> doen 2 CLB’s
Liesbeth via facebook contact proberen te hebben met Jacob (straathoekwerk)
Jochen stuurt mail naar pleinschool
Kimberly neemt contact op met Isabel van Integratieproject
** Extra puntjes:
*Websites bekeken
*Nog wat voorbereiden interviews
*1/02 zal Marianne niet aanwezig zijn
*08 februari, persoonlijke evaluatie met Marianne- in haar bureau

8.30 u - 9.10u Sarah
9.10 u - 9.50 u Virginie
9.50 u - 10.30u Liesbeth
10.30 u- 11.10u Kimberly
11.10 u – 11.50u Ansofie
11.50 u – 12.30u Carie
12.30u – 13.10 u Jochen
16.00 u- 16.40 u Jasper
17.20 u- 18.00 u Jonas

Geheugensteuntjes

** 10 februari : Jonas voorzitter en Kimberly verslaggever
** Nieuwe verslagen verschijnen rechtstreeks op de wiki

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License