Verslag 16 11 09

Verslag 9: woensdag 16/11/09

Doel: via onderzoek samen met stadsbestuur kortrijk naar mogelijke oorzaken peilen.
Aanwezig: Ansofie, Jochen, Jonas, Jasper, Carie, Sarah, Kimberly, Lisa, Virginie
Voorzitter: Sarah
Verslaggever: Jonas

Inleiding:

We kregen van Marian dierckx ( nieuwe project begeleidster) voor de vergadering in de grote groep ( samen met de andere project goep) een korte inleiding over onze samenwerking. Marian stelde voor om later in onze project vergadering een kleine versie van ons tot nu toe verrichte werk en een persoonlijke voorstelling te geven.

Wat te doen?:

Na de inleiding gingen we per groep naar ons lokaal. Waar we overlegden hoe we de vergadering verder gingen plannen. We kwamen tot het volgende:
I.Boek en info van opgezochte informatie voorstellen aan de groep
II.Uitleg project aan Marian
III.Persoonlijke voorstelling aan Marian

1.Boek en info van opgezochte informatie voorstellen aan de groep:
Presentatie 1 : door Sarah ( zie ppt )

Tijdens de presentatie van Sarah werd ze onderbroken door Marian, die even kwam kijken en ons vroeg om de twee voorstellingen voor te dragen. (dit bevat punt 2 en 3 van titlel wat te doen). Hierna kregen we de kans om nog enkele vragen te stellen. De enige vragen gingen over het inhoudelijk en persoonlijk verslag (zie bijlage ) Na deze korte onderbreking konden we verder met de presentaties.

Presentatie 2: Door liesbeth (zie ppt)

Varia:

Jochen wist ons mee te delen dat ann vandamme gereageerd had op de mail i.v.m de vergadering van volgende week woensdag.

Evaluatie:

De vergadering verliep niet zo vlot en onze agenda punten konden niet worden afgewerkt maar dit zal wel in orde worden gebracht op de volgende vergadering.

Agenda punten:

Ansofie’s presentatie
Andere presentaties

Bijlage :

Persoonlijk rapport:

Dit staat uitgeschreven op p14, vergaderen hfdst 2 deel 4, en pagina 29 deel 2
Dit rapport houd in dat ieder voor zich een tekst van ongeveer 2 pagina’s schrijft over zijn kennis, houding en attitudes in ons project.
Tip: Communicatie deel 1 in cursus handig om te lezen om je persoonlijk rapport op te stellen.

Inhoudelijk rapport:

Hier van kregen we al een uitgebreide uitleg van Solange.
Hier kies je een artikel die te maken heeft met ons thema van ons project en word verwacht dat je dit kan uit typen in ongeveer 5 pagina’s. er word ook verwacht dat we in dit rapport een persoonlijke toets geven zoals bv: mijn visie…, ik vind… enz.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License