Verslag 12 10 09

Instroom, doorstroom en uitstroom van Allochtone studenten in Kortrijk

Samenkomst met Mevrouw Ann Vandamme op 12 oktober

Datum: maandag 12 oktober 2009

Voorzitter: Kimberly (verontschuldigd), Ansofie
Verslaggever: Virginie

Aanwezig: Sarah, Carie, Jochen, Jonas, Jasper, Lisa, Ansofie, Virginie
Verontschuldigd: Kimberly, Liesbeth

Voorwoord

Voor onze samenkomst met Mevrouw Ann Vandamme hebben wij de mail, met onze vragen, op voorhand doorgestuurd naar haar. Zodat zij zich, net als wij, kon voorbereiden op de vergadering. De vragen werden gerangschikt per hoofdpunt.
Tijdens de vergadering zelf werden de vragen door elkaar behandeld, maar op iedere vraag is er een antwoord. Het woord werd genomen door Ansofie en wij werden elk voorgesteld.

Vragen en antwoorden

• Hebben de meeste allochtonen ook te kampen met armoede?
Nee, er zijn géén cijfers in Kortrijk, slechts een veronderstelling dat de meeste allochtonen armoede kennen.

• Klopt het dat de meeste allochtone ouders laaggeschool zijn? 1/5 M.a.g. dat de meeste jonge allochtonen niet in België verder studeren?
Dit is ook enkel een veronderstelling, bv in het gemeentehuis zijn er ook weinig allochtonen aanwezig, zij zijn dus meestal laaggeschoold.

• Moet ons project ook Groot-Kortrijk behandelen? Zoja, kent u mensen in de deelgemeentes die ons kunnen helpen?
Het is dus de bedoeling dat Groot-Kortrijk wordt behandelt, daarmee worden ook de deelgemeenten bedoeld.

• Mogen wij contact opnemen met Femke van IPSOC die dit onderzoekt?
Op donderdag 15 oktober zal Ann Vandamme zelf contact hebben met Femke, het is wel degelijk de bedoeling dat wij als groep samenwerken met Femke, en zo tot een resultaat komen.

• Welke CLB’s contacteren we het best?
Clb’s van kortrijk, buurtwerkers,…

• Weet u hoe we school-directie-jongeren-ouders kunnen bereiken?
Mochten we een bijeenkomst organiseren, hoe krijgen we dan de jongeren en ouders bij elkaar?
Via integratiediensten kunnen we enkele ouders bereiken,
Ook via het LOB

• Is het CAW nuttig in deze situatie?
Zou het nuttig zijn om het JAC te contacteren?
JAC is een onderdeel van het CAW, zij zouden ook wel kunnen helpen

• Kunnen we iets doen met onderwijsopbouwwerk?
Onderwijsopbouw werk zal nuttig zijn, maar voorlopig is de verantwoordelijke in zwangerschapsverlof tot december.

• Is het nuttig om interimbureaus en werkgevers te ondervragen?
Dit is niet nodig

• Kent u sleutelfiguren?
Het contact met mogelijke sleutelfiguren word via Ann geregeld, daarvoor wordt gezorgd

• Hoeveel bedraagt ons budget? Krijgen we hiervoor steun van Kortrijk?
Als er iets moet worden betaald, kunnen wij dit “tijdig” aanvragen bij Ann

• Kunnen wij iets doen met de resultaten van het Vlaams project?
Zeker! Ook kunnen we het project even bekijken van “Wit krijt schrijft beter”.

• Kunnen we terugvallen op samenwerking met het OCMW?
Ja, zij kunnen spreken uit hun eigen situaties en hun (werk-) omgeving.

• Moeten wij enkel werken rond de instroom, of ook de doorstroom en uitstroom?
Doorstroom en uitstroom ook bespreken, waarom vallen ze uit?

Extra informatie

• Veel ouders zijn hier als 1e generatie toegekomen, sommigen zijn geschoold in hun land van afkomst,
• Er zijn 125 nationaliteiten te vinden in kortrijk (zie bijlage),
• Wat info over de bijlage: de cijfergegevens gaan over de allochtonen met een vreemd paspoort. Enkel 11 à 12 % zijn allochtoon, ook staan de kinderen niet op geregistreerd die geboren zijn als belg,
• OCAN klas (klas voor anderstaligen voor 1 jaar, speciale regeling voor 12 tot 18 jarigen met een coördinator, voor minder dan 12 jarigen is het de taak van de leerkracht om de persoon te begeleiden om de taal te leren,
• Katrol,
• Als er tijdens een gesprek een tolk nodig is, wordt dit ook geregeld (vooral bij allochtonen die het Nederlands niet goed onder de knie hebben),
• Het onderzoek bestaat uit 2 delen: 1. Praten met mensen (kwalitatieve) (wij)
2. kwantitatieve: de cijfergegevens (Femke)
• Lien Vandervorst kan ons interviewtechnieken en verwerking,… aanleren.

Wat word van ons verwacht

• Soort verkenning van, wie welke rol vervult in de maatschappij, school, clb, hogescholen, …
• Onderzoeken welke hogescholen al dergelijke projecten/ onderzoeken hebben gedaan,
• Jongere zelf ondervragen,
• Bezoek, afspraak met allochtone jongerengroep Blédi,
• Werken met jongeren die al hebben verder gestudeerd,
• Met iemand praten van CAW over hun projecten,
• Beeld jongeren in Kortrijk waarom wel/ niet?
• Praten met mensen om te weten welke vragen we kunnen stellen in onze interviews,
• Literatuur doornemen,

Kort samengevat:

Nadenken over de planning, zicht krijgen op overleg structuren, scholen, opzoeken, vlaams onderzoek, wit krijt schrijft beter, met wie gaan praten, hoe de interviews opstellen en vragen, …

Tijdsplanning:

• Tot december het werkveld verkennen,
• Februari en maart interviews afnemen,
• Tegen ongeveer 5 april, paasvakantie, afronden.

Er werd gevraagd door Ann om tijdig haar te contacteren voor afspraken en tijdig mails door te sturen.

E-mailadressen van de projectgroep:

Ansofie Herman moc.liamtoh|578_ejteif#moc.liamtoh|578_ejteif
Jonas Claus moc.nsm|31eksualc#moc.nsm|31eksualc
Jochen Caen moc.liamtoh|neac.nehcoj#moc.liamtoh|neac.nehcoj
Kimberly Crombez moc.liamtoh|zebmorc.ylrebmik#moc.liamtoh|zebmorc.ylrebmik
Jasper Boudry moc.liamtoh|yrduobhsoj#moc.liamtoh|yrduobhsoj
Liesbeth Desnyder moc.liamtoh|redynsedhtebseil#moc.liamtoh|redynsedhtebseil
Lisa Bauwens moc.liamtoh|gbrhuekasil#moc.liamtoh|gbrhuekasil
Virginie Deroo moc.liamtoh|ooredeinigriv#moc.liamtoh|ooredeinigriv
Carie Roelens moc.liamtoh|3_eirac#moc.liamtoh|3_eirac
Sarah Bordon-Soens moc.liamtoh|haras.sb#moc.liamtoh|haras.sb

Projectbegeleidster:
Solange peirsegaele; eb.ohtak|eleagesriep.egnalos#eb.ohtak|eleagesriep.egnalos

Contactpersoon
Ann Vandamme; eb.kjirtrok|emmadnav.nna#eb.kjirtrok|emmadnav.nna

Slot

Via deze afspraak hebben wij Ann wat leren kennen en weten we wat ons te doen staat. Ook is er tijdens de vergadering, door iedereen nota’s genomen zodat geen enkel punt zou worden vergeten. Deze werden samengevat in dit verslag .

In bijlage: cijfergegevens, Evolutie aantal allochtonen * in Kortrijk 2006-2009

Evolutie aantal allochtonen * in Kortrijk 2006 - 2009
Totaal aantal inwoners op 5 januari 2006 2007 2008 2009
Aantal Inwoners in Kortrijk 74 579 74 632 74 669 74 887
Aantal Belgen 70 737 70 531 70 506 70 653
Aantal vreemdelingen * 3 842 4 101 4 163 4 234
Aantal Belgische allochtonen (genaturaliseerd of door toekenning) 3 820 4 023 4 257 4 472
Aantal Nationaliteiten 118 115 119 125
(* wachtregister incl.)
Nationaliteiten van niet Belgen
Nationaliteiten van niet Belgen 2006 2007 2008 2009
1. Frankrijk 595 645 647 631
2. Marokko 594 582 507 518
3. Rusland 221 ( +48 erkende vluchtelingen) 196 ( +81 erkende vluchtelingen) 211 ( +105 erkende vluchtelingen) 221 (+ 123 erkende vluchtelingen)
4. Nederland 178 224 250 257
5. Armenië 120 127 150 144
6. Algerije 104 106 104 99
7. Polen - - 82 99
8. Turkije 114 109 96 97
Welke leeftijden?
Leeftijdcategorieën 2006 2007 2008 2009
0 tot 25 2 839 2 981 3 100 3 349
25 tot 50 3 531 3 781 3 854 3 921
50 tot 75 1 096 1 191 1 257 1 244
75 tot 90+ 195 198 193 192
niet gekend - - 11 -
Totaal 7 661 8 124 8 415 8 706

*Allochtonen worden hier gedefinieerd als = wie een niet-Belgisch paspoort heeft en wie Belg geworden is door naturalisatie of door toekenning. Dit is een eerder pragmatisch invulling van de definitie omdat deze cijfers vrij eenvoudig in kaart te brengen zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License