Verslag 11 02 10

Verslag : Donderdag 11/02/2010

Aanwezig : Ansofie, Jasper, Liesbeth, Virginie, Sarah, Jochen, Jonas, Carie, Kimberly

Voorzitter : Kimberly

Verslaggever: Virginie

Inleiding

Eerst en vooral hebben we samen gezeten voor een groepsgesprek. Omwille van wat misverstanden in de groep. Omtrent dit hebben we een oefening gedaan en deze afgesloten met de gevoelens die wij nu ondervinden en of wij hiermee verder kunnen werken ten opzichte van elkaar.

Om 15 uur kwam Ann ons vergezellen.
Eerst werden er enkele vragen gesteld naar Ann toe. Maar Ann heeft niet veel inzicht meer op wat er de voorbije weken is gebeurd, wij hebben eerst toegelicht hoe alles nu in elkaar zit.

In de voorbije weken hebben wij verschillende interviews gedaan, en hebben we al enkele besprekingen gedaan omtrent de interviews. Per groep werd er kort besproken wat er in de interviews zijn besproken, zodat Ann terug geïnformeerd is.

Wat is het LOI?

Het LOI of Lokaal opvang initiatie is verbonden aan het OCMW , elk OCMW heeft aantal plaatsen voor asielzoekers. Dit noemt het LOI.
Om asielzoekers in Vlaanderen te verspreiden, het zou niet eerlijk zijn dat iedereen in dezelfde stad zou moeten blijven. Bij het LOI kijkt men voor een dossier, onderwijs voor kinderen, budgetbeheer, huisvestiging .

Allochtone Studentenverenigingen

Een interview met een Allochtone studentenvereniging in Antwerpen, is volgens Ann niet meer nodig. Er werd gevraagd of het een mogelijk project kan zijn, om een allochtone studievereniging op te richten in Kortrijk. Als overheid is dit moeilijk om op te starten, het wordt meestal opgestart als project van allochtone studenten. Weten zij van het bestaan van een allochtone studentenvereniging?

Planning

Hieronder vind je een algemene planning voor wat er nog moet gebeuren de komende weken. We hebben nog ongeveer 6 à 7 weken tijd om alles in orde te krijgen en het eindproduct voor te stellen.

Plannen van Ann om het eindproduct:

 • Ze heeft 2 weken geleden samen gezeten met Famke, ze had al een tijd niets meer hoort van ons en ook om Famke haar bevindingen te zien.
 • Famke haar vragenlijst is af, kwantitatieve kant, en er is een enquête opgemaakt. Kans op ingevulde enquêtes terug te krijgen is niet groot.
 • 2e aspect vragenlijst afnemen, op basis van Famke haar vragenlijst. Voor bevindingen op hoger en secundair onderwijs.
 • 3e aspect: onderzoek zou kunnen verlengd worden tot de zomervakantie (augustus..)
 • 4e aspect: enkele interviews afnemen of focusgroepen opzetten

Voorstelling naar Ann toe hoe wij ons eindproduct zien

Opmerking:
Het is de bedoeling dat het kwalitatief en de studiewerk achter ons project ervoor uitkomt. Hoe we het doen, is gelijk.

Focusgroepen opzetten

 • Hoe organiseren,
 • Wie contacteren,
 • Wanneer,
 • Waar gaat dat doorgaan,
 • Wie voor welke groep verantwoordelijk gesteld.

Ann zal zorgen voor de contacten met de verschillende focusgroepen en met verschillende jongeren, waarmee dan individueel wordt afgesproken (voor 1 april). Er wordt afgesproken met de jongere zelf waar het gesprek zal plaatsvinden en wanneer.
Alle focusgroepen zullen plaatsvinden in het ‘Muziekcentrum’, dit wordt ook verzorgd door Ann.

3 focusgroepen:

Professionelen vanuit de sociale sector * straathoekwerker, Jonk, OKAN-Klas, Jac (jongerenadviescentrum), Katrol Kimberly, Jochen en Jonas
Professionelen vanuit onderwijs * Lop, Scholengemeenschap (niet enkel scholen, directeur, zorgleerkracht, CLB) Ansofie, Carie en Jasper
Ouders ( Tussen 5 en 10 personen) Liesbeth, Sarah en Virginie

Resterende projecturen:

Krokusvakantie
Maandag 22/02 voorbereiding van de Focusgroep, samen denken over een basisstuk om op te delen in de 3 groepen en we enkele basis en specifieke vragen kunnen hebben per groep.
Donderdag 25/02 Samenkomst met Ann voor voorbereiding van Focusgroepen (om 15-15u30)
Maandag 1/03
Donderdag 4/03
Maandag 8/03 Overleg Voorstelling
Donderdag 11/03 Interviewtechnieken
Maandag 15/03 (Marian niet aanwezig) —> Ann om 11u
Donderdag 18/03 Focusgroep Prof. Vanuit de sociale richting; namiddag (Kimberly, Jochen Jonas en Focusgroep voor Ouders ’s avonds (Sarah, Liesbeth en Virginie)
Maandag 22/03 Elk een Jongere voor interview met een jongere. Geen les, maar wel interviews ( Voor 1/4 interviews af!)
Donderdag 25/03 Focusgroep prof. Onderwijs (Ansofie, Jasper en Carie)
Maandag 29/03 Opmaken van verslagen van de Focusgroepen
Donderdag 1/04 Evaluatie van de focusgroepen Ann om 2u
Paasvakantie (5 april, 2 weken)
Maandag 19/04
Donderdag 22/04
Maandag 26/04
Donderdag 29/04 ± Voorstelling

Agendapunten:

 • Eventueel vragen aan Famke/Marian of zij een ‘les’ in interviews afnemen. Les: interviewtechnieken (4/03 to 15/03???)
 • Vragenlijst vragen naar Famke
 • Van Ann: definitieve datum onderwijs focusgroep
 • Adressen van de jongere

—> Voorbereiding van de Focusgroep, samen denken over een basisstuk om op
te delen in de 3 groepen, zodat we enkele basis en specifieke vragen hebben per groep.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License