Verslag 10 03 10

Verslag Woensdag 10/03/10

Aanwezig: Ansofie, Jasper, Virginie, Sarah, Jochen, Jonas, Carie, Kimberly
Verontschuldigd: Liesbeth
Voorzitter: /
Verslaggever: Carie


1. Vorig verslag overlopen

Het vorig verslag werd niet overlopen daar Liesbeth (voorzitter en vorige verslaggever) niet aanwezig kon zijn op de vergadering.

2. Verder werken groepsverslag

Voor het verder werken aan het groepsverslag ging iedereen in de eerder gemaakte groepen zitten om gedurende een uur samen verder te werken. Na dit uur kwamen we allemaal terug samen in het lokaal.

3. Lijst met te interviewen mensen

Ann heeft per mail de lijst met te interviewen mensen doorgegeven. De ouders mogen wij nu al uitnodigen voor de focusgroepen, wij moeten de ouders wel zelf contacteren.
Aan de ouders moeten we ook vragen of hun kinderen de enquête willen invullen, Ann heeft van de kinderen geen contactgegevens.

4. Enquête

Van Katrol hebben we een mail gekregen dat er 3 Marokkaanse meisjes zijn die willen meewerken aan ons onderzoek. Katrol liet wel weten dat het voor al hun studenten leerrijk zou zijn.
Eerst werd voorgesteld dat we de Marokkaanse meisjes apart zouden interviewen en daarna een bespreking zouden houden met de hele groep studenten. Dit geeft wel meer werk want een interview duurt zeer lang en we zouden dan met de 3 meisjes vroegen moeten afspreken. Na dit interview kunnen we dan een groepsdiscussie met de rest houden.
Uiteindelijk werd beslist dat we de 3 meisjes de enquête vooraf zullen laten invullen, en we zullen er dan direct in groep dieper op in gaan. We zullen hen ook vragen om geen nonchalant antwoord te geven, maar de vraag gewoon over te laten indien ze niet willen antwoorden. Anders krijgen we een vertekend beeld.
We zullen ook moeten nadruk leggen op de ernst van het onderzoek en vragen om de enquête toch zo goed en correct mogelijk in te vullen.
Bij de enquêtes zullen we een begeleidende brief mee moeten mailen.
Voor mensen die de enquête niet kunnen invullen, zullen we moeten zeggen dat de bespreking een uur langer zal duren: dit is een noodscenario.
De interviews zullen we met de mensen bespreken. De beste manier is om te overlopen en of het moment zelf erop in gaan. We kunnen ook aan de mensen vragen om zelf aan te geven wat ze belangrijk/interessant vinden en waar ze dieper op in willen gaan.

5. Stellingen

We hebben de stellingen voor de focusgroepen allemaal overlopen en gecorrigeerd: de meeste stellingen waren goed, maar moesten iets beter verwoord worden. Dit hebben we in groepjes aangepast, zodat onze stellingen echt to the point waren.

6. Focusgroepen

Voor de focusgroepen moeten we maken dat we genoeg voorbereid hebben op papier. We moeten het op het moment zelf ook bekijken, maar we moeten vooral van tevoren goed weten wat we willen en wat we moeten weten, welke invalshoek we gebruiken, …
We moeten ook timen en de vragen onder stellingen groeperen, zodat we geen gaten hebben en op alles een antwoord gevonden hebben.

7. Agendapunten

• Mail voor enquête opmaken
• Zoveel mogelijk mensen contacteren
• Mensen bellen en hun e-mailadres vragen
• Verdeling van de personen + alles met die personen regelen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License