Verslag 09 12 09

verslag 09/12/09

Aanwezig: Ansofie, Jasper, Liesbeth, Virginie, Sarah, Jochen, Jonas, Carie, Kimberly en Famke

Afwezig: /

Voorzitter: Jochen

Verslaggever: Liesbeth

Datum: 09-12-2009

Overlopen vorig verslag

- I.v.m. de lijst met wie wat/wie gecontacteerd heeft :

Wie stuurt lijst door naar wie?

Sarah heeft hem al op toledo gezet, maar is niet mogelijk om te openen in word
gaat hem nu doorsturen.
De volgorde van het doorsturen van de lijst zal nu als volgt gaan :
Sarah-Ansofie-Jonas-Jochen-Jasper-Kimberly-Carie-Virginie-Liesbeth-Famke

I.v.m. mails die we al gehad hebben

In het algemeen hebben we weinig reactie gehad.

Sarah : 'focus' heeft geantwoord; interview is mogelijk, ook met mail.
De studentenvereniging van Gent (Flux) heeft ook toegezegd (liefst de vragen per mail doorsturen)

Jochen en Jonas hebben nog geen nieuws gehad voor hun interview.

Ansofie : staat ook nog niet vast

Virginie en Liesbeth :volgende week een interview met Blédi (woensdag om 13.30u)

Jonas en Jochen moeten vandaag nog 2 telefoontjes doen voor hun interview.

Ansofie moet nog bellen naar het JAC tijdens deze vergadering.

Wat doen we op het einde van het jaar met ons onderzoek?

Solange stelde eerder al een debat-avond voor
goed idee
organisaties of jongeren? —> Best allemaal

Een voorstel van Famke was een inlichtingsavond voor allochtone leerlingen
zou leuker zijn om te doen voor ons, en zo kunnen we ze begeleiden vanuit eigen ervaring en kunnen we allochtone studenten van op onze school vragen om mee te begeleiden
we kunnen op deze avond ook verschillende organisaties vragen om aan het woord te laten komen
wij kunnen ook een korte voorstelling geven van wat wij gevonden hebben in deze projectgroep
we kunnen ook de ouders uitnodigen
waar? Eventueel in een aula hier op school of vragen aan Ann van Damme om een lokaal te verkrijgen , omdat “Katho” voor een remming kan zorgen (katholieke school) —> eerst bespreken met Ann
(film: “les barons” leunt aan bij ons project : kunnen we bekijken (regisseur = allochtoon) en kunnen we ook gebruiken op die avond (dan hebben we wel rechten nodig van de regisseur)

bespreking van wat we gaan doen met onze groepsopdracht voor SOVA (staat in bundel)

We kunnen daar eventueel nu al aan werken tijdens onze projecturen als er niets anders meer te doen is

Telefoontjes:

OKAN: morgen terugbellen
ABVV: nu woensdag afspraak om 14u in het textielhuis
Van de studentenverenigingen zou het niet slecht zijn eens hun websites te bekijken (interviews met deze NA de vakantie.)
Opzoeken telefoonnummers verschillende diensten

Bij het telefoneren naar scholen moet er ook gevraagd worden naar hun ouderraad!!

Wie belt wie tijdens deze vergadering?

CLB Groeningen: Ansofie
CLB Overleie: Kimberly
OCMW algemeen : Jochen en Jonas
contactgegevens opvragen van verschillende mensen van het OCMW
ACV:Sarah

OCMW:
sociale dienst: 056 24 48 00 - Virginie
Dienst Vreemdelingen en LOI : 056 24 49 26 (Stefanie Haerens) - Kimberly
Dennis Hofman : 056 24 42 58 (Achturenhuis) - Carie
Jacob Devloo : 056 24 2 50 (straathoekwerk) - Ansofie
Sandra Messiaen: 056 26 67 98 (Werkpunt) - Sarah
Piet Lareu 056 24 41 24 (integratieprojecten) - Kimberly

Wie heeft nu al contact gehad met wie en wat was de reactie?

Sarah:
-Stuvo studentenbegeleiding : Isabel heeft eenmail gestuurd , Sarah kan morgen langsgaan voor een datum af te spreken, maar Isabel heeft dus reeds toegezegd.
-Stuvo algemeen : Hans : idem Isabel
-Mail gestuurd naar Focus (studentenvereniging Antwerpen): toegezegd voor interview 3 februari (nog geen antw voor die datum)
-gebeld naar ACV (Geert Leyen) : morgen terugbellen , was niet aanwezig
-gebeld naar Werkpunt (Sandra Messiaen): morgen terugbellen , zal waarschijnlijk wel meewerken
-gemaild naar Carié Chris (studiebegeleiding Katho): geen antwoord
-gemaild naar Wouter Depla (studiebegeleiding Katho): antwoord = altijd welkom

Jonas:
-gebeld naar OKAN: morgen terugbellen voor afspraak
-samen gebeld met Jochen voor de nummers van het OCMW
-op alle mails geen positieve antwoorden ontvangen

Jochen:
-gebeld naar ABVV: volgende week woensdag afspraak om 14u
-gebeld naar OCMW voor contactgegevens
-mails gestuurd naar secundaire- en basisscholen (2 negatieve antwoorden)

Jasper:
-gebeld naar Katrol: volgende week maandag terugbellen om juiste persoon te contacteren
-mails gestuurd naar basisscholen (1 negatief antwoord)

Carie:
-gebeld naar Achturenhuis, gsm-nummer van Hofman gekregen (voicemail gehad bij bellen- carie gaat terugbellen)
-mails gestuurd naar basisscholen (0 antwoorden)

Virginie:
-mails gestuurd naar secundaire scholen (4 negatieve antwoorden)
-heeft afspraak samen met Liesbeth voor Blédi

Ansofie:
-gebeld naar Danny Verbeke van het OCMW (3 februari afspraak om 14u- Ansofie stuurt hem nog mail met uitleg)
-gebeld CLB Mandel&Leie : de directeur ging haar terugbellen
-JAC gebeld: willen niet meewerken (te weinig ervaring met allochtonen)
-mails gestuurd naar basisscholen (1 negatief antwoord + Fort: Ansofie stuurt nog verdere mail om afspraak te maken)

Kimberly:
-gebeld naar CLB Groeninge: geen antwoord, Kimberly gaat terugbellen naar mevrouw Helleman (directrice)
-gebeld naar Piet Lareu : collega heeft gezegd dat we naar Isabel moeten bellen (kan pas vanaf maandag)
-gaat woensdag samen met Ansofie naar interview met Stefanie Haerens (& collega)
-gebeld naar Stefanie Haerens

Liesbeth:
-mail gestuurd naar Stefanie Haerens, Piet Lareu, Dennis Hofman, Jacob Devloo, Sandra Messiaen, Inge Ramboer, Mayken Roelstraete, Mourad Hathout, OKAN, Kathleen Wanzeele, Francky Maiheu, Maureen Verhaegen, ACV en ABVV (diensten OCMW, Werkwinkel, CAW, Katrol, De Som, vrouwengroep, Blédi)
Antwoord gehad van : Francky Maiheu (vragen doorsturen per mail), OKAN (interview kan), Tom Verhelst (Blédi – interview kan), Christ Vanneste (ABVV – interview kan)
-heeft afspraak met Tom Verhelst van Blédi volgende week woensdag, samen met Virginie

Agendapunten : interviews voorbereiden,

verder kijken voor antwoorden op telefoontjes,
“de lijst” overlopen

Agendapunt voor 1 februari :
eindpresentatie vastleggen – >ondertussen denken voor ideeën!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License