Verslag 09 11 09

Verslag maandag 09/11/09

Aanwezig: Ansofie, Jasper, Liesbeth, Virginie, Sarah, Jochen, Jonas, Carie, Kimberly en Famke
Afwezig: /
Voorzitter: Jochen
Verslaggever: Sarah

1.Kort overlopen vorig verslag + becommentariëring van Solange (verwacht dat wij dit beginnen te doen):

Niet te uitgebreid in punten; Liesbeth zette er alles goed in. Het was een zeer duidelijk verslag.

2.Nabespreking vorige vergadering: film en eigen inbrengen/bevindingen:

Film: 3 gevallen: arts/ burgerlijk ingenieur/ rechten
Kampen met vooroordelen
Doen aan zelfdiscriminatie: gedachten zoals: zullen autochtonen bevoordelen; wij zijn niet goed genoeg; ze houden ons extra in de gaten, ze zijn strenger voor zichzelf,…
Hooggeschoolde diploma’s voor een werkgever: iedereen gelijk autochtoon= allochtoon; bij internationale bedrijven kunnen ze niet echt allochtonen weigeren
Laaggeschoolde diploma’s voor een werkgever: klanten willen dit niet; zal problemen geven op de werkvloer
CLB: zal allochtonen eerder beroep aanraden zoals kapster (blijkt in film, dat deze jongedame capaciteit had om dokter te worden)
Integratieopbouwwerk en lessenavonden moeten tussenweg vormen, mogelijke studenten in contact brengen met huidige studenten, zo kunnen ze het veld al een beetje verkennen door onder meer vragen te stellen. De studenten zelf kunnen ook functioneren als voorbeeldfunctie. Dit zou dienen als steunpunt, zodanig dat de studenten ondanks de moeilijkheidsgraad en problemen die ze ervaren, verder geraken op de arbeidsmarkt.
Meisjes worden anders benaderd, meer in de slachtofferrol. Ze krijgen dan ook meer begrip en steun.
Eigen bevindingen:
Er zou democratisering in het onderwijs moeten plaatsvinden.
Meer bedrijven worden gepusht om allochtonen aan te nemen (in theorie; in de praktijk gebeurt het niet veel.)
Soms blinde sollicitaties: zonder vermelding van de namen, op basis van kwaliteiten selecteren
Men zou het 7de jaar moeten herinrichten in het beroepsonderwijs, zodanig dat 7de jaars beter gewapend zijn om door te stromen naar het hoger onderwijs. (zo zou het hbo (voor mensen die kansen gemist hebben) geïnstalleerd worden, maar het is uitgesteld)
Vanuit de opleiding graduaat die meer met modulaire programma’s werkt, kan men ook naar bachelor doorstromen
Jongeren in de 3de graad van het middelbaar moeten elkaar motiveren, voor de meesten is verder studeren niet evident.

3.Wat ons nu te doen staat:

CBL onderzoeken: de huidige werking; zijn zij bezig met integratie; wordt er al iets rond allochtonen gedaan?
Aan praatgroepen vragen hoe gemotiveerd de jongeren zijn
Nagaan of ouders genoeg op de hoogte zijn van ons systeem; dat er ook een hogeschool is. Jongeren moeten niet direct naar de universiteit. Ook al is er een andere status aan een bepaald beroep gekoppeld in land van herkomst.

4.Deadlines:

25 november: de voorstellingen moeten af zijn
In de vergadering met An eens bekijken welke bezoeken we al kunnen doen, en welke contacten we reeds kunnen leggen
Maandag 16/11:
Liesbeth
An-Sofie
Sarah
Woensdag 18/11:
Carie
Jonas
Jasper
Maandag 23/11:
Kimberly
Virginie
Jochen

5.Varia:

Liesbeth zal de documentatiemap aanvragen bij Katrien
Jochen zal mail sturen naar Ann; indien mogelijk de 25ste november wat later te komen; om 15.30
An-Sofie: zal websites doen (zie vorig verslag)
Liesbeth: de teksten op Toledo (van Solange)
Sarah: zal in tijdschriften kijken (Divers-Klasse-Welwijs)

6.Maandag 16 november:

De boeken voorstellen aan de hand van een Power Point
De bespreking van ieder boek- vragen- discussie
Tijd voorzien om ons aan de nieuwe projectbegeleider voor te stellen
Verslag bespreken en zelf feedback geven
Tegen 23 november: Een lijstje opmaken van zaken die in elk boek aangehaald worden en dit voorleggen op 25 november aan Ann.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License