Verslag 08 03 10

Verslag maandag 8 maart 2010

Voorzitter: Jasper
Verslaggever: Liesbeth
Aanwezig: Ansofie, Virginie, Liesbeth, Kimberly, Sarah, Jasper, Jochen en Jonas, Carie (, Famke)
Verontschuldigd: /

1. Overlopen vorige vergadering

In het verslag van Jasper stond de datum van de focusgroep met de ouders verkeerd, maar dit is rechtgezet. Virginie bracht het feit aan dat zij niet aanwezig kan zijn op de focusgroep van de ouders (zoals gepland was), omdat zij naar een culturele voorstelling moet. Daarom hebben we beslist dat Virginie haar plaats wisselt met Ansofie (die normaal gezien de focusgroep ‘onderwijs’ zou helpen leiden).
Famke kan niet aanwezig zijn op de focusgroepen die ’s avonds doorgaan. Zij zal enkel aanwezig zijn op de focusgroep van de sociale sector.

2. Enquête aanpassen

Famke zal de aangepaste enquêtes (voor de leerlingen uit het secundair) waarschijnlijk ook kunnen gebruiken voor haar onderzoek. We kunnen de resultaten daarvan dus ook doorgeven aan haar.
Liesbeth en Carie verwerken de enquête.

3. Verder werken aan het groepsverslag

Hier heeft iedereen afzonderlijk in groepjes aan verder gewerkt (behalve Liesbeth en Carie). Niemand is daar mee klaar geraakt, maar er is al weer een groot deel gedaan.

4. Per focusgroep de vragen omzetten in stellingen

Dit hebben Jonas, Jochen en Jasper gedaan in het computerlokaal. Jochen heeft dit doorgestuurd via mail naar de andere groepsleden.

5. Agendapunten

We gaan nog eens de stellingen overlopen voor de focusgroepen en ons daar volledig op voorbereiden. Indien we tijd overhebben, kunnen we verder werken aan het groepsverslag.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License