Verslag 07 12 09

Instroom, doorstroom en uitstroom van Allochtone studenten in Kortrijk

Datum: maandag 7 december 2009

Voorzitter: Carie
Verslaggever: Jochen
Aanwezig: Sarah, Jonas, Jasper, Lisa, Ansofie, Virginie, Liesbeth, Famke

Lijst met contacten

De lijst met al onze contacten was nog niet volledig. Deze wordt zo snel mogelijk afgewerkt.

Overlopen reacties op verzonden e-mails

De meeste scholen en organisaties die we contacteerden lieten nog niks van zich horen. En diegenen die wel antwoordden gaven negatieve reacties. Vaak wegens te weinig tijd en te weinig allochtone jongeren op de scholen in kwestie.

Met de organisaties en scholen die wel positief reageerden hebben we verder contact mee opgezocht. We verdeelden ons in groepjes om interviews te gaan afnemen.

Groepsleden Contacten
Liesbeth & Virginie Blèdi
Kimberly & An-Sofie Kat. Basisschool ’t Fort + 3 Hofsteden + (JAC)
Jochen & Jonas OKAN + ABVV
Sarah, Jasper & Carie Stuvo + studentenbegeleiding + (Katrol)

Interviews

Er werd afgesproken dat elk groepslid een individueel verslag maakt van alle interviews die hij/zij aflegt.

WIKI

Liesbeth haalde nog even aan dat we nog heel wat werk hebben om onze WIKI op punt te stellen. De resterende tijd hebben we dan ook gebruikt om er samen nog wat aan verder aan te werken.

Agendapunten volgende vergadering

- overlopen vorig verslag
- eventuele nieuwe contacten verder bevragen
- overlopen interviews (data/afspraken)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License