Verslag 05 10 09

Verslag 2.: maandag 05/10/09

Project: instroom allochtone studenten.
Doel: via onderzoek samen met stadsbestuur Kortrijk naar mogelijke oorzaken peilen.
Aanwezig: An-Sofie, Jochen, Kimberly, Carie, Liesbeth, Jasper, Lisa, Jonas, Virginie, Sarah
Voorzitter: Liesbeth
Verslaggever: Jochen

1 Afspraak met Ann Vandamme (056/27.72.84)

Virginie bood zich aan om telefonisch een afspraak te maken met Ann Vandamme van de dienst integratie bij stad Kortrijk.
De afspraak gaat door op maandagnamiddag 12/10/09. Iedereen moet om 16:10 aan de diensteningang van het gemeentehuis staan. We zullen de vragenlijst omtrent ons project overlopen die we voor Ann hebben samengesteld.

2 Op punt stellen van vragenlijst

We stelden samen de mail op die we naar Ann stuurden alsook de vragenlijst. Die werd nog wat op punt gezet. We hebben de vragen per thema (financieel, afbakening project, contacten en algemeen) geplaatst en sommige vragen beter verwoord.

3 feedback vorig verslag

Solange gaf feedback op het eerste verslag. Het was een goed verslag, zeker op inhoudelijk vlak. De lay-out kon nog worden verbeterd door het verslag in punten onder te verdelen met titels. Op het einde moet er ook steeds een evaluatie komen van de vergadering.

4 opzoekwerk bibliotheek

Vervolgens hebben we besloten om achtergrondinformatie te gaan zoeken omtrent de vragenlijst in de bibliotheek. We verdeelden het werk en gingen aan de slag tot de bibliotheek sloot.

5 evaluatie

Het was een vlotte, productieve vergadering dankzij de efficiënte leiding van Liesbeth.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License