Verslag 02 12 09

Verslag 14 : woensdag 02/11/2009

Aanwezig : Ansofie, Jasper, Liesbeth, Virginie, Sarah, Jochen, Carie, Kimberly, Jonas
Verontschuldigd: /
Voorzitter : Virginie
Verslaggever: Carie

1. Bespreking vorig verslag

Het vorig verslag werd besproken. Daarna werden de agendapunten van vandaag overlopen, namelijk de bespreking van de vergadering Katrol en de mails die naar de scholen moesten gestuurd worden.

2. Vergadering LOB

Ann Vandamme heeft naar Liesbeth gemaild dat deze vergadering voorlopig wordt uitgesteld wegens een overdrukke agenda. Meer informatie volgt later.

3. Bespreking vergadering Katrol

Virginie, Liesbeth en Sarah zijn op dinsdag 1 december naar de vergadering over Katrol geweest. Het was de bedoeling om wat informatie te winnen omtrent de organisatie:
Katrol is een organisatie voor iedereen die met kansarmoede te maken heeft. Ze ijn er vooral om ouders te helpen die zelf een lage schoolopleiding genoten hebben. Er zijn 2 onderverdelingen:
- De Mobiel: vooral om alleenstaande ouders te ondersteunen en studiebegeleiding te geven aan huis.
- De Lier: helpt de ouders wegwijs maken in het hoger onderwijs en geeft meer uitleg omtrent studiekeuzes.
Katrol werkt ook vanuit 3 verschillende aspecten:
- Preventie
- Integraalproject (loopt over verschillende gemeentes)
- Ontwikkelproject (de organisatie kan nog veranderen)
In kortrijk werkt men vooral samen met allochtone gezinnen. Door de historiek van Kortrijk zijn er heel veel allochtonen, waarvan 90% kampt met taalproblemen. Ook de school is een vragende partij: zo kunnen achterstanden weggewerkt worden.

4. Onkosten

We vroegen ons af of onze onkosten werden terugbetaald door stad Kortrijk of niet. Ann Vandamme heeft bevestigd dat stad Kortrijk een budget voorzien heeft, zodat we zelf niet te veel moeten betalen. Hoeveel dat budget precies inhoudt, moet nog worden besproken.

5. Contactpersonen mails

De bedoeling van deze projectles was om zoveel mogelijk mails te sturen naar personen of instellingen die nuttig kunnen zijn voor ons onderzoek. Iedereen had vorige keer de taak gekregen om de contactgegevens en/of wat meer info over de instellingen op te zoeken tegen vandaag. Hier volgt een overzicht van wie wat opgezocht heeft:

Kimberly OCMW
Integratieprojecten
- Opleiding en tewerkstelling = Werkpunt
- Woon- en leefkwaliteit = 8-urenhuis
- huisvesting = De poort
Jasper CLB
Jonas Provinciaal integratiecentrum De Som (in Roeselare i.p.v. Kortrijk)
Jochen Maatschappelijke begeleiding op school (Pleinschool Broelkant)
OKAN-klassen
Sarah STUVO
Budgetbeheer
Ansofie OCMW
CAW (CAW Stimulans en CAW Piramide)
Liesbeth JAC
Straathoekwerk
Internet : cursus in Kortrijk georganiseerd voor taal, alleen in de zomer
Virginie ABVV
ACV
Carie CAW (CAW Stimulans en CAW Piramide)
Katrol

Famke is bezig met een lijstje waar alle contactgegevens op kunnen staan, zodat we een mooi overzicht hebben. De meeste contactgegevens en/of uitleg over de instanties zijn ook terug te vinden op Toledo.
Verder had Sarah ook nog enkele contactpersonen gevonden in KATHO die interessant konden zijn voor ons project:

Isabel Steverlynck  Instroom en doorstroom SW
=> eb.ohtak|kcnylrevets.lebasi#eb.ohtak|kcnylrevets.lebasi (L119)
Chris Carlier  Uitstroom SW
=> eb.ohtak|reilrac.sirhc#eb.ohtak|reilrac.sirhc (L120)
Hans D’Hondt  STUVO
=> eb.ohtak|tdnohd.snah#eb.ohtak|tdnohd.snah
Wouter Leplae  algemene info over richtingen en stromingen
=> eb.ohtak|ealpel.retuow#eb.ohtak|ealpel.retuow (L004)

6. Mails scholen

Liesbeth heeft een standaardmail opgemaakt die we verstuurd hebben naar alle basis- en secundaire scholen in Kortrijk. In de mail werd onze projectgroep voorgesteld en werden al enkele korte vraagjes gesteld aan de scholen. Voor de te contacteren scholen hebben we ook naar de deelgemeentes gekeken (Bissegem, Heule, Bellegem, Kooihem, Marke, Rollegem en Aalbeke). De mail werd verstuurd onder de titel ‘project sociaal werk (instroom, doorstroom, uitstroom allochtone jongeren in het hoger onderwijs)’. We hopen om tegen maandag al enkele antwoorden te krijgen.

7. Agendapunten maandag 7 december

- Overlopen verslag
- Kijken of de scholen al geantwoord hebben
- Verder kijken welke instellingen we zullen contacteren

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License