Verslag 01 02 10

Verslag 17: woensdag 01/02/2010

Project: Instroom allochtone studenten.
Doel: via onderzoek samen met stadsbestuur kortrijk naar mogelijke oorzaken peilen.
Aanwezig: Ansofie, Jochen, Jonas, Jasper, Carie, Sarah, Kimberly,Liesbeth, Virginie, Famke
Afwezig: /
Voorzitter: Sarah
Verslaggever: Jonas

Overlopen vorig verslag:

Interviews overlopen en in orde stellen:

Reeds geïnterviewd: 1. Werkpunt
2. LOi OCMW
3. Bledi
4. ABVV
5. 8 uren huis

1. Werkpunt: Niet echt bruikbaar want dit ging meer over werken dan over studeren misschien handig om te gebruiken bij doorstroom.
2. Bledi: Nog maal bevragen maar dan de begeleidende persoon (Moerat) zelf.
3. ABVV: Dit ging ook meer over de doorstroom.
4. 8urenhuis: Nog maal interviewen maar deze keer met juiste persoon.

Alle verslagen van de interviews zullen worden gezet op de wiki onder een map die Liesbeth zal aanmaken.

Overlopen mail Famke:

o Famke vertelde ons dat we beter starten met diepere interviews en de verkennende achterwege laten. De achterwege gelaten contactpersonen gebruiken via een focus.
o 11 februari komt Ann en zij zal ons hier verder bij sturen.

Brainstormen eindproduct:

• Infoavond i.p.v. debatavond
• Uitnodigen van diverse personen zoals: directie van scholen en allochtone vertegenwoordigers
• Lokaal vragen aan stad kortrijk (via Ann) (neutraal gebied)
• PowerPoint ( De PPT gebruiken van Famke mits enkele aanpassingen. Zoals eigen ervaringen, eigen vondsten, een filmpje, gedicht en of lied .)
• Ook hierbij zal Ann nog verder moeten sturen en informeren

Agenda punten voor donderdag 04/02/2010:

1. Verslag overlopen
2. Luisteren naar Liesbeth en virginie i.v.m. focus Antwerpen
3. Groepsverslag
4. Marian op de hoogte brengen van stand van zaken

Besluit:

De vergadering verliep in een chaos. Dit kwam doordat niemand geen 100 procent op de hoogt was van hoe ver we nu al stonden. In de loop van de vergadering kwam dit in orde.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License