Tügök Limburg

Onderstaant doel is omschreven door Tügök zelf. Dit is terug te vinden op hun website onder doelen. (http://www.tugok.com)

Allochtone studentenverenigingen

Meer dan een decennia geleden zijn de eerste allochtone studentenverenigingen ontstaan. De ene gaf aanleiding tot de andere. In het begin waren deze informeel, hadden niet veel leden maar ze groeiden met de dag, kregen een vaste structuur en zijn onmisbaar geworden. Inmiddels kan je allochtone studentenverenigingen vinden in Gent, Antwerpen, Brussel, Beringen, Genk en Gent wat Vlaanderen betreft. We zijn ervan overtuigd dat jongeren uit andere steden en/of gemeenten in de toekomst elkaar zullen blijven zoeken en dat dergelijke verenigingen een actualiteit zullen blijven.

Waarom willen allochtonen zich verenigen?

De eerste allochtone studenten hebben zich verenigd om lotgenoten te zoeken, elkaar te kunnen steunen op vlak van studeren maar ook op socio-emotionele vlak. Als we vandaag de dag de doelen van de allochtone studentenorganisaties bekijken, omvatten ze veel meer. Zo houden de organisaties zich ook meer bezig met de problemen van hun ouders, hun (jongere) zussen en broers. Het gevoel was wederzijds: de ouders hadden iemand gevonden waar ze terecht konden met de problemen van hun kinderen. De meeste allochtone ouders kenden het onderwijssysteem niet zo goed of hadden een laag opleidingsniveau. Er bestaan spijtig genoeg nog altijd ouders die door hun taalgebrek hun kinderen niet kunnen helpen of controleren. Ook de kinderen op hun beurt hebben nu figuren waar ze naar op konden kijken en waar ze hulp kunnen zoeken.
De jongerenorganisaties hebben op de dag van vandaag meer en meer succes omdat ze niet enkel denken aan ontspanning, maar zich in eerste instantie inzetten om de doorstroming van allochtonen te behelpen. Doorstroom kan op verschillende vlakken benaderd worden: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, … . Ook allochtone ouders staan achter deze verenigingen omdat ze de ernst en het belang ervan inzien. De wijze waarop een gemeenschap benaderd wordt is uiterst belangrijk, dit geldt voornamelijk voor de allochtone samenleving. Het vertrouwen van een allochtone gemeenschap is niet gemakkelijk te winnen. De Turkse gemeenschap, bijvoorbeeld, houdt niet van fuiven. De doelstellingen van elke activiteit, zowel degene die naar de ouders zijn gericht als de studenten, worden daarom ook altijd toegelicht.
Zolang de behoeften van de allochtonen verschillen van die van de autochtonen zullen er aparte verenigingen blijven bestaan.

TÜGÖK

De Turkse studentenvereniging Genk is voor niemand van ons een onbekende. Deze organisatie van Turkse jongeren en jongvolwassenen werkt op het onderwijsterrein, maar heeft ook een brede socio-culturele werking. Vzw Tügök bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en heeft haar zetel in de Stalenstraat 91 in Waterschei-Genk. Het hoofddoel is het onderwijsniveau van de Turkse jongeren op hogere pijl te brengen. Elke zondag wordt er studiebegeleiding gegeven en werkt ze aan het zelfvertrouwen van leerlingen. TÜGÖK vormt een brug tussen school, leerlingen/studenten en ouders. Zo kunnen dus ook de ouders ondersteund worden in hun opvoedingstaak. Vzw Tügök heeft in totaal vier andere pijlers, met name recreatieve, culturele, educatieve activiteiten en debatten. De integratie in de Belgische samenleving bevorderen is een zeer intensieve doelstelling van de vereniging Tügök. Door samenwerking trachten we racisme en vormen van discriminatie te vermijden. Jongeren stimuleren en ondersteunen is van primordiaal belang voor Tügök.

Laatst geupdate op ( Thursday 10 April 2008 )
Geschreven door Administrator
Monday 24 March 2008
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License