Tijdschriften

Hieronder vindt u een lijst met tijdschriften die eventueel nuttig kan zijn om te lezen indien u nog extra info wilt verwerven omtrent 'allochtone studenten' en 'diversiteit'.

Alert: voor sociaal werk en politiek
- PHALET, K. TREKKER, H. 'Praten over de kinderen in allochtone en autochtone moedergroepen.' tijdschrift Alert: voor sociaal werk en politiek.(2001).

De gids op maatschappelijk gebied

Ethiek & Maatschappij

Passage : tijdschrift voor rehabilitatie.

Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme.

Tijdschrift Onderwijs en gezondheidszorg : vakblad voor opleiders in gezondheidszorgonderwijs.

Tijdschrift van de EUR.:
- Observant. ‘Met de imam naar de universiteit’, tijdschrift van de EUR. (2001).

Tijdschrift voor Mensenrechten

Tijdschrift voor de sociale sector

Tijdschrift voor sociologie

Tijdschrift Welwijs: Wisselwerking onderwijs en welzijnswerk.

Tijdschrift Wisselwerk: Driemaandelijks tijdschrift voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Visie:
- HEIRMAN, P., ‘Gevlucht uit Tsjetsjeense hel’, Visie, jaargang 65 (2009), november, nr. 33, p. 1-2.

Thema:
- DESCHEPPERE GISÈLE (2007), instroombegeleiding, kansenbeleid en afstemmingszorg tussen hoger onderwijs en kandidaten met specifieke kenmerken, (tijdschrift) Thema 4, KH Mechelen

Bronnen Liesbeth:

KORTRAM, L. 'Allochtone burgers zijn geen buitenstaanders.' tijdschrift Alert : voor sociaal werk en politiek.(2007).

GELDOF, D. (2006), 'Een stad is een kosmos', Alert, 3.

BUSSEL, M. van (2003), 'Werken met Marokkaanse jongens. Schatten van jongens, de toekomst van ons land', Tijdschrift voor jeugdwelzijn 0/25, april 2003

NEKUEE, S. (2004), 'Wanneer de vertrouwde stad van kleur verschiet', Tijdschrift voor de Sociale Sector, jrg. 58, nr. 1/2, 17-19

NHASS, H. (2003), 'Jonge Marokkanen zijn negatief imago zat. Dit is ook mijn samenleving', Contrast, 30 januari 2003

KLUIS, E. de (2002), 'Interview met R. Gowricham, Inburgering en assimilatie: Assimileren is respectloos', Zorg & Welzijn, jrg.8, nr. 2, 4-5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License