Taakverdeling

Hier zien jullie een lijst met de namen van onze groepsleden.
Deze pagina is specifiek bedoeld voor deze leden om te kunnen nakijken wie wanneer voorzitter / verslaggever is.

Het systeem werkt als volgt:
Als je weet wie vorige keer voorzitter was, kijk je op de onderstaande naam voor de verslaggever.
De week daarop is deze verslaggever de voorzitter en de onderstaande naam verslaggever.

(Het lijkt ingewikkelder dan het is!)
Een voorbeeld:

Als Ansofie voorzitter was op 04-03, dan was Jasper verslaggever.
Dit betekent dat Jasper de volgende vergadering voorzitter is en Liesbeth verslaggever.

Als je niet zeker weet wanneer je wat bent, kijk je simpelweg naar de auteur van het laatste verslag.

Hier volgt de volgorde:

Ansofie
Jasper
Liesbeth
Carie
Kimberly
Jochen
Sarah
Jonas
Virginie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License