Synthese Van De Teksten

Allochtonen zijn geen buitenstaanders

Artikel: Instroom allochtone studenten stijgt, maar uitval blijft dramatisch
Uit onderzoek van de universiteit Antwerpen blijkt dat er nog steeds een groot diversiteitsverschil situeert in het Onderwijs. Het aandeel allochtone studenten in het Hoger Onderwijs ligt zeer laag vgl. met autochtonen. Toch is tussen 1993 en 2003 het aandeel binnen de nieuwe eerstejaarsstudenten gestegen van 3,4% naar 9,6%. Het zit namelijk zo dat instroom redelijk verloopt maar dat tijdens de doorstroom veel allochtonen afhaken. Hiervoor zijn zowel persoonlijke, onderwijsgebonden als culturele oorzaken voor te verklaren. Het zijn dan ook vooral allochtonen van Arabische –Turkse –Maghrebijnse afkomst die vlugger afhaken. Allochtone vrouwen behalen sneller hun diploma dan allochtone mannen. Toch hebben deze vrouwen minder slaagkans dan autochtone mannen. Terwijl autochtone mannen vlugger afhaken dan autochtone vrouwen. De universiteit moet er daarom voor zorgen dat diversiteit binnen de universiteit ‘doodgewoon’ is.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License