Studentenverenigingen

We hebben verschillende Allochtone studentenverenigingen gecontacteerd. Sommige verenigingen zijn bereid om mee te werken met ons onderzoek. Hieronder vind je de verschillende studentenverenigingen en hun website.
Op de vorige pagina vindt je, wanneer je op de link klikt, wat meer informatie over de verschillende studentenverenigingen.

Student Focus - Antwerpen http://www.studentfocus.be
Flux Gent http://www.vzwflux.be
Attafsier Mechelen http://www.attafsier.be
M!X - Vrije Universiteit Brussel http://www.mix-vub.be of http://esplanade.vub.ac.be
Motief - Karel de Grote Hogeschool http://www.kdg.be/main.aspx?c=*KDGMOTIEF
Tügök Limburg http://www.tugok.be
Turkse studenten Leuven http://www.tsleuven.be
Koeleur Lokale (VUB-Brussel http://www.koeleurlokale.be
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License