Philip Hermans

Philip Hermans is professor antropologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij studeerde psychologie en antropologie ook aan diezelfde universiteit. Vroeger verdiende hij zijn brood als schoolpsycholoog, interculturele therapist en het schrijven van lectuur. Hij gaf ook de cursussen antropologie, transculturele therapie, onderwijskundige antropologie en etnografische methoden aan de Universiteit van Groningen. Hij deed ook aan veldwerk in België, Nederland en Marocco, ook gaf hij zijn steun en medewerking aan verschillende onderzoeksprojecten in diezelfde landen en Zuid-Afrika.

Bibliografie:
P. Hermans, Maatschappij en Individu in Marokko. Een antropologische benadering. Brussel, Cultuur en Migratie, 1985.
P. Hermans, Marokkaanse Etnopsychiatrie. In : Psychische problemen bij migranten. Utrecht, Nederlands Centrum Buitenlanders, 1986. P. Hermans, Skóvde Municipality and its Ethnic Minorities (Sweden). Western European Education, A Journal of Translations, 1988.
P. Hermans, Opgegeven door de school, nu aan het werk ? De Marokkaanse jongens in het Vormingscentrum Foyer. In : J. lemen (red.), Onderwijs en vorming voor laaggeschoolde jongeren. Leuven, Acco, 1989.
J.-P. Gaudier 8 P. Hermans, Des Belges marocains. Parler à I'immigré/parler de rimmigré. Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1991.
P. Hermans, 'Aisha Qandisha à Bruxelles. Les troubles mentaux et leur traBement chez les immigrés marocains. In: J.-P. Gaudier et P. Hermans (dir.), Des Belges marocains. Parler A I'immigré/parler de I'immigré. Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1991, 199-265.
P. Hermans, De beleving van racisme door Marokkaanse jongens te Brussel. In : L. Abicht, J. Billiet, H. De Witte en P. Hermans, Racisme. Brussel, Cultuur en Migratie, 1991.
P. Hermans, Opgroeien als Marokkaan in Brussel. Een antropologisch onderzoek over de educatie, de leefwereld en de inpassing van Marokkaanse jongens. Brussel, Cultuur en Migratie, 1994.
P. Hermans, Discontinuités cutturelles et insertion scolaire des jeunes Marocains. In: N. Bensalah (dir.), Families turques et maghrébines aujourd'hui. Evolution dans les espaces d'origine et d'immigration. Louvain-la Neuve/Paris, Academia/Maisonneuve et la Rose, 1994, 209-219.
P. Hermans, Moroccan immigrants and school success. International Journal of Educational Research, 1995, 33-43.
P. Hermans, Culturele en etnische aspecten bij het psychotherapeutisch begeleiden van Marokkaanse ouders en hun kinderen. In: P. Meurs en A. Gailly, Wortelen in andere aarde. Migrantengezinnen en hulpverleners ontmoeten cultuurverschil. Leuven, Acco, 1998, 151-162.

Er zijn nog meerdere werken die onder zijn naam staan, maar dat zijn er nog heel wat om hier allemaal te vermelden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License