Okan Klas

Okan, de Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers richt zich tot Nederlandsonkundige leerlingen die onlangs in Vlaanderen zijn aangekomen. In de onthaalklas worden ze een jaar lang ondergedompeld in een Nederlands taalbad en voorbereid op de overstap naar het gewone onderwijs.

Op het einde van het schooljaar krijgt men een attest. De klassenraad adviseert samen met het CLB, Centrum voor Leerlingenbegeleiding de leerling en hun ouders of begeleiders i.v.m. hun nieuwe studiekeuze. De leerling kan vervolgens ingeschreven worden in een studierichting waartoe hij toegang heeft volgens de verleende gelijkwaardigheid van zijn buitenlandse studiebewijzen. Vanaf het schooljaar 2006-2007 is het onthaalonderwijs niet langer beperkt tot het onthaaljaar. Daarna zorgen de vervolgcoaches voor ondersteuning, begeleiding en opvolging van de ex-okanner in het gewoon onderwijs. Uit de contacten met de ex-okanners en vervolgscholen verbetert men de kwaliteit van het onthaalonderwijs

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License