OCMW Kortrijk

OCMW Kortrijk
Budastraat 27,
8500 Kortrijk
Tel: 056 24 48 00
Fax: 056 24 48 48
eb.kjirtrokwmco|ofni#eb.kjirtrokwmco|ofni
http://www.ocmwkortrijk.be

Openingsuren
Elke werkdag: 8.30 - 11.30 uur en 13.15 - 16.15 uur

Op afspraak buiten de openingsuren

wie zijn wij?
Onze hulp-, dienst- en zorgverlening:
Wil iedereen in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid;
En heeft brede deelname aan en integratie in onze samenleving als doel.

Daarvoor ontwikkelen we een kwaliteitsvol aanbod op maat van de Kortrijkse inwoners, en op maat van de hulpvrager.
We proberen altijd zo snel mogelijk een antwoord te geven op structurele welzijnsproblemen, of proberen ze liefst nog voor te zijn.
We schrikken er immers niet voor terug om voortrekker te zijn bij nieuwe initiatieven.
Daarom houden we permanent onze vinger aan de maatschappelijke pols en investeren we in studie, onderzoek en analyse.

Onze hulp-, dienst- en zorgverlening kunnen we enkel aanbieden dankzij onze professionele medewerkers. Ze vormen hierin onze belangrijkste troef.
We doen ook een beroep op vrijwilligers, en werken samen met partners en verenigingen die naast en samen met ons actief zijn op het werkveld.

De relatie met onze klanten is gebaseerd op wederzijds respect, en is er een van wederzijdse rechten en plichten.
We streven ernaar om op een duidelijke manier te communiceren en samen te werken met de hulpvrager, zonder onderscheid op basis van religie, overtuiging, nationaliteit, herkomst, geslacht of huidskleur.

Bron: http://www.ocmwkortrijk.be

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License