Maurice Crul

In mijn artikel keert een bepaalde naam een aantal keer terug: Maurice Crul. In dit artikel wordt een onderzoek naar allochtone leerlingen in het onderwijs besproken. Wie is Crul nu?

Dhr.%20Dr.%20Maurice%20Crul.jpg

Dr. Maurice Crul (1961) is senior onderzoeker aan het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is in 2000 gepromoveerd op onderzoek naar succesvolle Turkse en Marokkaanse jongeren in het onderwijs. Zijn onderzoek werd bekroond met de essay prijs van het Fonds voor Maatschappijgericht Onderzoek.

Momenteel coördineert hij een groot internationaal vergelijkend onderzoek naar de tweede generatie van Turkse, Marokkaanse en ex-Joegoslavische achtergrond in acht Europese landen. Het is, met een budget van 5 miljoen euro, een van de grootste internationale onderzoeken in Europa op het gebied van integratie.

Maurice Crul geniet verder bekendheid als één van de theoretische ontwikkelaars van het instrument van mentoring in Nederland. Hij doet al tien jaar onderzoek naar mentorprogramma’s en heeft samen met onderwijsadviesbureau Sardes ook een mentormethodiek ontwikkeld. Deze methodiek heeft zijn weg ook reeds gevonden naar het buitenland (Zweden en Duitsland).

Maurice Crul is verder adviseur van de gemeente Amsterdam op gebied van integratie en etniciteit.

Recente relevante publicaties zijn:
Crul, M. and Vermeulen, H. (2006) Immigration, education and the Turkish second generation in five European nations: a Comparative study. In: C. Parsons and T. Smeeding (ed.), Immigration and the Transformation of Europe.
Crul, M. & K. Kraal (2004) Evaluatie landelijk ondersteuningsprogramma mentoring, Amsterdam: IMES
Crul, M. and Vermeulen, H. (2003) The second generation in Europe, International Migration Review, 37(4): 965-986.
Wolff, R. & M. Crul (2003)
Blijvers en uitvallers in het hoger onderwijs. Een kwalitatief onderzoek naar de sociale en academische integratie van allochtone studenten, Utrecht: ECHO
Crul, M. & Wolff, R. (2002), Talent gewonnen, talent verspild? Een kwantitatief onderzoek naar de instroom en doorstroom van allochtone studenten in het Nederlands Hoger Onderwijs 1997-2001. Utrecht: ECHO.
Crul, M., Kraal, K., A. Kumcu, A. & Penninx, R. (2002) Kleurrijk talent. Allochtonen werkzaam in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Amsterdam: IMES.
Crul, M. (2001), Succes maakt succesvol. Leerlingbegeleiding in het Voortgezet Onderwijs door Turkse en Marokkaanse studenten. Amsterdam: Het Spinhuis.

Bron: http://www.uhasselt.be/gelijkeonderwijskansen/documenten/CV-5MauriceCrul.pdf

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License