Jasper Boudry

Hallo,

Ik ben Jasper Boudry uit Geluwe. Ik ben 18 jaar oud en student aan de Katho, afdeling Ipsoc. ik heb geen broers of zussen. Mijn hobbies zijn judo, anime/manga en naar optredens gaan. Ook festivals kunnen mij wel bekoren.

Onze projectgroep werkt rond de in-en uitstroom van allochtone jongeren in het hoger onderwijs.
De reden waarom ik voor dit project heb gekozen is: iedereen heeft het recht om van verdergezet onderwijs te kunnen genieten. Om deze reden wil ik me ten volle inzetten voor deze allochtone doelgroep, die nog steeds de weg naar het hoger onderwijs niet weten te vinden. Met de steun van ons project, kunnen er misschien meerdere allochtone jongeren de weg vinden naar een hogere opleiding.

Hopelijk kunnen wij dit project tot een goed einde brengen.

"De Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Mect de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200miljoen euro."

WYDOOGHE B.Game on!. We krijgen er geen genoeg van,viWTA, Brussel, 2008

klik hier voor de publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License