Ides Nicaise

De eerste stap die we in ons project ondernomen hebben was ons in de literatuur verdiepen. Ik heb gekozen om het boek ‘ De school van de ongelijkheid’ van Ides Nicaise te lezen. Hierdoor kwam ik voor het eerst in aanraking met deze persoon.

Ides Nicaise heeft als opleiding : doctor in de economische wetenschappen. Heden is hij doctor in de economische wetenschappen ook werkt hij als projectleider aan het HIVA ( = onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving). Ides houdt zich vooral bezig met onderzoeken die in verband staan met armoede en sociale ongelijkheden. Ook geeft hij les in de KU Leuven in de volgende vakken : psychologie , pedagogische wetenschappen , sociale wetenschappen en rechtsgeleerdheid. Ook is hij voorzitter van het steunpunt armoede bij het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding.

Ides Nicaise heeft heel wat publicaties op zijn naam , hier volgt een lijstje :
• 'Onderwijs voor volwassenen: wie neemt deel en waarom?'
2009, Ellen Boeren & Ides Nicaise
• 'De ongelijke weg door het onderwijs'
2009, Steven Groenez, Ides Nicaise & Katleen De Rick
• Hodnotenie Sociálnych Vplyvov. Syntetická Správa Slovenská republika
2008, Ides Nicaise
• Soziale Folgenabschätzung. Synthesebericht Slowakische Republik
2008, Ides Nicaise
• Evaluation de l'impact social. Rapport de synthèse République Slovaque
2008, Ides Nicaise
• Social Impact Assessment. Synthesis Report Slovak Republic
2008, Ides Nicaise
• Gelijke kansen op school: het kan!
2008, Ides Nicaise, Ella Desmedt, Donat Carlier, Marc Demeuse, Katleen De Rick, Kathy Lindekens, Anneloes Vandenbroucke & Nicole Vettenburg
• Onderzoek naar de kostprijs van inclusief onderwijs: 20 gevalsstudies
2008, Lijne Vloeberghs m.m.v. Gert Van den Broeck, Ides Nicaise, Liesbeth Claes & Lisette Vanhelmont
• W²: Werk- en Welzijnstrajecten op maat
2008, Katrien Steenssens, Leen Sannen, Gijs Ory & Ides Nicaise
• Studie naar de haalbaarheid van een doelmatig gebruik van een screeningsinstrument voor geletterdheid
2007, Gerda D’hertefelt, Joke Drijkoningen, Wouter Van Thillo, Lode Vermeersch & Matthias Vienne
• Werk & Wereld in de Weegschaal
2007, Patrick Develtere, Ides Nicaise, Jozef Pacolet & Tom Vandenbrande (red.)
• Leven (z)onder leefloon. Deel 1. Onderbescherming onderzocht
2007, Katrien Steenssens, Florence Degavre, Leen Sannen, Barbara Demeyer & Tine Van Regenmortel, m.m.v. Rembert De Blander & Ides Nicaise
• Groeipotentieel voor individuele en maatschappelijke dienstverlening in de lokale diensteneconomie
2007, Gert Van den Broeck & Ides Nicaise
• De school van de ongelijkheid
2007, Nico Hirtt, Ides Nicaise & Dirk De Zutter
• 'Active Labour Market Policies and Social Inclusion: The Case of Flemish Social Enterprises'
2007, Ides Nicaise
• De sociale economie wil groeien
2006, Gert Van den Broeck, Ingrid Vanhoren & Ides Nicaise
• Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving
2006, Sven Sierens, Mieke Van Houtte, Patrick Loobuyck, Kaat Delrue & Koen Pelleriaux (red.)
• Handbook on Social Impact Assessment, International Labour Organisation (ILO)
2006, Rafael Peels, Ides Nicaise & Johan Stessens
• Het lerend individu in de kennismaatschappij
2006, De Rick K., Vanhoren I., Op den Kamp H. & Nicaise I.
• Maatschappelijke keuzen, structurele armoede en sociale kost
2005, Rembert De Blander & Ides Nicaise, m.m.v. Gert Van den Broeck
• Promouvoir l'égalité face à l'école: nous y travaillons, mais comment?
2005, Lieve Ruelens, Ides Nicaise & Ella Desmedt
• Gelijke onderwijskansen: we doen er wat aan, maar hoe?
2005, Lieve Ruelens, Ides Nicaise & Ella Desmedt
• Sociale tewerkstelling in Vlaanderen: effecten en maatschappelijk rendement op lange termijn
2005, Ilse Rubbrecht, Nick Matheus, Anna D’Addio & Ides Nicaise
• Report of the EZA-Seminar ‘EU enlargement and social inclusion’
2005, Ides Nicaise, Douhomir Minev & Maria Jeliazkova (eds.)
• Upskilling and sustainable labour market integration in Flanders
2004, Roel Verlinden, Frank Pirard & Ides Nicaise
• Experimente zur sozialen Aktivierung in den Niederlanden
2004, Thea Meinema & Ides Nicaise
• Expériences d'activation sociale aux Pays-Bas
2004, Thea Meinema & Ides Nicaise
• Experiments in Social Activation in the Netherlands
2004, Thea Meinema & Ides Nicaise
• Policy at work. Local implementation of the Belgian National Action Plan for Social Inclusion
2004, Ides Nicaise, Raf Kerkhofs, Katrien Vandenbempt & Andrea Rea
• Gaps, traps and springboards in European minimum income systems
2004, Ides Nicaise, Steven Groenez, Laura Adelman, Simon Roberts & Sue Middleton
• Naar een brede school in Vlaanderen
2004, Frank Pirard, Lieve Ruelens & Ides Nicaise
• (On)gelijke kansen in het Leuvens basisonderwijs
2004, Lieve Ruelens & Ides Nicaise
• Duurzame arbeidsmarktintegratie van zwakke werkzoekenden: eerste resultaten. Samenvatting
2003, Ilse Rubbrecht & Ides Nicaise
• Levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen. Gegevens, ontwikkelingen en beleidsmaatregelen
2003, Joost Bollens & Ingrid Vanhoren (redactie)
• Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs
2003, Steven Groenez, Inge Van den Brande & Ides Nicaise
• The Belgian National Action Plan for Social Inclusion 2001-2003: a preliminary evaluation
2003, Ides Nicaise, Steven Groenez, Koen Vleminckx, Marc Demeuse & Jos Berghman
• Hulp op krediet
2002, Lieve Ruelens & Ides Nicaise
• Duurzame arbeidsmarktintegratie van zwakke werkzoekenden: eerste resultaten
2002, Ilse Rubbrecht & Ides Nicaise
• Traps and springboards in European minimum income systems – the Belgian case
2002, Steven Groenez & Ides Nicaise
• Werknemers- en werkgeversstatuten in de sociale inschakelingseconomie
2002, Frank Pirard
• Hulp op krediet
2002, Lieve Ruelens & Ides Nicaise
• Ongekwalificeerd: zonder paspoort?
2001, Mia Douterlungne, Veerle Van de Velde, Ilse Rubbrecht, Katrien Van Valckenborgh, Luc Lauwereys, Ides Nicaise & Jan Van Damme
• Raming van de omvang van de ongekwalificeerde uitstroom uit het Vlaams onderwijs volgens drie dimensies. Technisch rapport
2001, Ilse Rubbrecht, Luc Lauwereys & Ides Nicaise
• De actieve welvaartsstaat en de werkers van het elfde uur
2001, Ides Nicaise
• Ongekwalificeerd: zonder paspoort?
2001, Mia Douterlungne, Veerle Van de Velde, Ilse Rubbrecht, Katrien Van Valckenborgh, Luc Lauwereys, Ides Nicaise & Jan Van Damme
• School dropout in Thailand: causes and remedies
2000, Ides Nicaise, Pawadee Tonguthai & Ilse Fripont
• The right to learn
2000, Ides Nicaise (ed.)
• Uittreders subsidiëren: een rationele optie?
2000, Nick Matheus, Ilse Vleugels, Joost Bollens & Ides Nicaise
• De sociale tewerkstelling in Vlaanderen: doelgroepbereik, kwaliteit en doelmatigheid
2000, Luc Lauwereys, Nick Matheus & Ides Nicaise
• Morfologie van de sociale tewerkstelling in België
1999, Luc Lauwereys & Ides Nicaise
• Zorgverbreding in het basis- en secundair onderwijs: een zoektocht naar financieringscriteria
1998, Joost Bollens, Veerle Van de Velde, V. Cnudde, B. Vanobbergen, N. Vansieleghem, Mia Douterlungne & Ides Nicaise
• Le rôle des partenariats locaux dans la lutte contre l'exclusion sociale
1998, Bruno Carton, Roger Delogne, Ides Nicaise & André Stengele
• Leven na de dop
1998, Ilse Vleugels, Tiny Ergo, Joost Bollens, Freddy Heylen & Ides Nicaise
• Discussie-nota Armoede in opdracht van het Vlaams Parlement
1997, Ides Nicaise & Tine Van Regenmortel
• Koopjes op de arbeidsmarkt
1997, Joost Bollens, Christel Claeys & Ides Nicaise
• Een job voor onze cliënten
1996, Ilse Vleugels, Erik Gos & Ides Nicaise
• Ex-post Bewertung der operationellen Programme der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zur Erreichung der Ziele 3 und 4 im Rahmen des Gemeinschaftliches Forderkonzepts 1990-1992 des Europäischen Sozialfonds
1995, Joost Bollens, Johan Wets & Ides Nicaise
• Groupes faibles au marché du travail: point de mire du Fonds Social Européen
1995, Ides Nicaise e.a.
• Met het Europees Sociaal Fonds op de bres voor zwakke doelgroepen op de arbeidsmarkt
1995, Ides Nicaise e.a.
• Het zwaard van Damocles
1995, Ides Nicaise & Carine De Wilde
• Labour Market Programmes for the Poor in Europe
1995, Ides Nicaise, Joost Bollens, Len Dawes, Shahin Laghaei, Ivan Thaulow, Minelle Verdié & Alain Wagner
• Donner du poisson ou apprendre à pêcher?
1995, Ides Nicaise m.m.v. Beatrix Van Brusselen
• Vis geven of leren vissen?
1995, Ides Nicaise m.m.v. Beatrix Van Brusselen
• Actes du séminaire européen 'Syndicats, chômage et exclusion sociale' / Proceedings of the European seminar 'Trade unions, unemployment and social exclusion
1995, Ides Nicaise & José Manuel Henriques (éds.)
• De effectiviteit van opleidingen voor risicogroepen: synthese
1995, Ides Nicaise, Joost Bollens m.m.v. Martine Eloy, Ilse Nijsmans, Els Plevoets, Erik Samoy & Peter Simoens
• ImpulSIS-project - Sociaal dossier 3
1994, Christel Claeys & Ides Nicaise m.m.v. Erik Gos
• De TOK-projecten en hun cursisten, drie jaar later
1994, Martine Wouters, Rien Van Meensel & Ides Nicaise
• Van werkloze tot zelfstandige: evaluatie van 10 jaar achtergestelde leningen aan werklozen
1994, Beatrix Van Brusselen & Ides Nicaise
• Het opleidingsaanbod van VDAB en 'derden' voor langdurig werklozen en jongeren: specificiteit, complementariteit en effectiviteit
1993, Martine Eloy & Ides Nicaise
• De effectiviteit van de ESF-projecten in het Vlaams deeltijds onderwijs: alternerend leren en brugprojecten
1993, Ilse Nijsmans o.l.v. Ides Nicaise
• Sociale doelmatigheid van studietoelagen in Vlaanderen: syntheserapport
1993, Beatrix Van Brusselen, Marc Vos & Ides Nicaise
• Op de brug naar werk
1993, Ilse Nijsmans, Mia Douterlungne, Martine Eloy & Ides Nicaise
• De werkloosheidsverzekering in de jaren negentig / L'assurance-chômage dans les années nonante
1992, Mateo Alaluf, Roger Dillemans, M. Dispersyn, Ides Nicaise, J. Vaesen, L. Van den Brande & Jef Van Langendonck
• Pre-vocational education and training for disadvantaged youth / Enseignement et formation pre-professionnels pour les jeunes défavorisés
1992, Ides Nicaise & Robert Stradling
• Les politiques belges de lutte contre le chômage de longue durée et le rôle du Fonds Social Européen
1992, Koen De Vos, Martine Eloy, Ides Nicaise & Adinda Vanheerswynghels
• Evaluation ex-ante des mesures belges d'aide à l'embauche co-financées par le Fonds Social Européen
1992, Ides Nicaise & Koen De Vos
• Evaluation ex-ante du Cadre Communautaire d'Appui de la Belgique relatif aux objectifs 3 et 4
1991, Delvaux B., Koen De Vos, Ides Nicaise, Jozef Pacolet & Van der Linden B.
• Hogere studies: een goede investering?
1991, Marc Vos, Jurgen Van Poecke, Lieven Quaegebeur & Ides Nicaise
• Vlaanderen leert
1991, Kristien Debrabander, Ludo Struyven & Ides Nicaise
• De prijs van het hoger kunstonderwijs
1990, Ides Nicaise, Jurgen Van Poecke & Guy Baeten
• Opleidings- en vormingsprojecten voor langdurig werklozen in België
1990, Ides Nicaise, Geers F., Hubert Cossey, Rikkie Heeman & Tine Van Regenmortel
• Hervormingsscenario's voor de studiefinanciering in het hoger onderwijs
1989, Ides Nicaise
• Een Prospectief Arbeidsmarktbeleid voor Limburg. Eindrapporten van de Eerste Fase
1989, Olivier Fache, Ides Nicaise m.m.v. Roger Mercken (EHL) & Timmermans J. (LISO)
• Een Prospectief Arbeidsmarktbeleid voor Limburg. Eindrapporten van de Eerste Fase
1989, Annemie Dewaele, Olivier Fache, Ides Nicaise & Sien Winters m.m.v. LISO, LIOO, EHL, LOOA & RVA
• LIGEM-LISER: Informatiesysteem voor een prospectief opleidings- en tewerkstellingsbeleid in Limburg
1988, Ides Nicaise & Jozef Pacolet
• Vooronderzoek betreffende de haalbaarheid van een regionale ontwikkelingsindex dienstig voor een selectief reconversiebeleid
1987, Ides Nicaise, Rosalinde Reynders & Jozef Pacolet
• Studiefinanciering
1987, Sien Winters, Ides Nicaise & Hubert Cossey
• Methoden van studiefinanciering
1987, Ides Nicaise & Hubert Cossey
• Vredeseconomie
1987, Ides Nicaise & Hilde Spinnewyn
• Draagkracht, sociale zekerheid en personenbelasting
1986, Jozef Pacolet & Ides Nicaise (red.)
• Impact van het Interuniversitair Micro-elektronica-Centrum (IMEC) op de ontwikkelingszone Limburg - Kempen - Noord-Hageland
1985, Marc De Smedt, Ides Nicaise, Jozef Pacolet & Rosalinde Reynders
• Een micro-theoretische analyse van verdeling en herverdeling
1985, Ides Nicaise
• Sociale zekerheid en personenbelasting
1984, André Decoster, Paul Houthuys, Ides Nicaise, Jozef Pacolet & Raf Wouters
• Sociale zekerheid en personenbelasting
1984, André Decoster, Paul Houthuys, Ides Nicaise, Jozef Pacolet & Raf Wouters
• Sociale zekerheid en gezinsfiscaliteit
1984, André Decoster, Ides Nicaise & Raf Wouters

Bron : http://www.hiva.be/nl/overhiva/onsteam_detail.php?id=51

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License