Gisele Descheppere

Gisèle Descheppere is Hogeschoolcoördinator kwaliteitszorg en studentenzaken, studentencoach en studentenvertegenwoordiging in de KH Mechelen.

Zij meegeschreven aan het boek “Flexibilisering van het hoger onderwijs”, "Kleuterstappen in beweging: bewegingszorg voor het jonge kind " en het artikel "instroombegeleiding, kansenbeleid en afstemmingszorg tussen hoger onderwijs en kandidaten met specifieke kenmerken".

De beschrijving en synthese van het artikel vindt u terug onder "Artikel Virginie".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License