Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke

frank_vandenbroucke.jpg

Ik heb deze minister op de site geplaatst omdat hij een bijdrage heeft geleverd ten aanzien van studenten in het onderwijs. Hij wou vooral dat studenten gemotiveerd worden om veder te studeren. En dat leerkrachten hen daarin motiveren. Hiervoor wil Vandenbroucke dat er eventueel een beleid opgesteld wordt, voorbeeld taalbeleid. Dit om allochtonen te motiveren om verder te studeren. Daarom vind ik hem dan ook een belangrijk figuur die eventueel aan de site kan worden toegevoegd. Ook op de site vind je er een artikel van terug waarin Vandenbroucke veelal aan het woord wordt gelaten. Het artikel betreft: ‘Allochtonen in het hoger onderwijs : minister pleit voor een cultuur van ondersteuning en inspanning’. Deze vind je terug onder de tag ‘interessante documenten’.

Wie
Frank Vandenbroucke heeft een dergelijke carrière uitgebouwd. Hij heeft o.a. een diploma voor economische Wetenschappen behaald. Hij is ook assistent voor het centrum van economische studiën geweest. daarnaast is hij hoogleraar geweest en heeft uiteraard de bevoegdheid van minister uitgeoefend. Dit voor verschillende zaken. Ook was hij lid van de SPa.

Politieke bevoegdheden
De minister heeft diverse bevoegdheden uitgeoefend als minister.
"- partijvoorzitter SP (1989 - 1994)
- gemeenteraadslid Scherpenheuvel-Zichem (1988 - )
- volksvertegenwoordiger kiesarrondissement Leuven (13-10-1985 - 21-05-1995)
- volksvertegenwoordiger kieskring Leuven (21-05-1995 - 01-10-1996)
- volksvertegenwoordiger kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (18-05-2003 - 12-07-2003)
- fractievoorzitter Kamer (1989 - 1994)
- federaal minister van buitenlandse zaken en vice-eerste minister (1994 - 1995)
- federaal minister van sociale zaken en pensioenen (1999 - 2003)
- federaal minister van werk en pensioenen (12-07-2003 - 20-07-2004)
- minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming (22-07-2004 - 13-07-2009)
- lid Vlaamse Raad (03-12-1985 - 21-05-1995)
- Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Provincie Vlaams-Brabant (22-07-2004)
- Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Provincie Vlaams-Brabant (07-06-2009 - )
- plaatsvervangend lid Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (28-09-2009 - )
- minister van staat (2009 - )"

Adres
"Leuven
Privé-adres (correspondentieadres) :
Weg Messelbroeck 93
3271 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM (ZICHEM)

E-mail: eb.tnemelrapsmaalv|ekcuorbnednav.knarf#eb.tnemelrapsmaalv|ekcuorbnednav.knarf
Website(s): http://www.vandenbroucke.com"

Wat eventueel interessante bronnen kunnen zijn om door te nemen is http://onderwijs.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/pdf/SV133Bredeschoolwerking.pdf
Deze verstrekt vele informatie ove hoe Vandenbroucke staat t.o.v. het onderwijs.

Ook heb ik op de site van Vandenbroucke zelf gegaan. Daar vond ik een belangrijke stukje terug wat de opinie van Vandenbroucke betreft. Daarom heb ik deze hier dan ook bij geplaatst.
"Het Vlaamse onderwijs behoort tot het beste ter wereld. Dat hebben we in de eerste plaats te danken aan de vele leraren en directies die zich elke dag, samen met leerlingen en ouders, inzetten om het beste van zichzelf te geven. Maar niet alle kinderen slagen erin om deze onderwijsladder even snel en goed te beklimmen. Dat komt omdat ze heel verschillende talenten hebben, maar ook omdat niet alle talenten evenveel kansen krijgen om tot bloei te komen. Al vijf jaar spelen gelijke kansen van in de kleuterklas tot in de aula de hoofdrol in ons beleid."

Bronnen
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showBioLex.action?id=2619
http://www.vandenbroucke.com

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License