Focus Studenten

Student focus – Wie zijn wij? Wat doen wij?

Dit is een organisatie voor allochtone en kansarme jongeren. We promoten het hoger onderwijs bij allochtone jongeren en tonen het nut van een diploma aan. Dit doen we via infosessies in de klas -tijdens de schooluren- , we vertellen over onze persoonlijke ervaringen en staan open voor vragen van de jongeren.

Instroom

We stellen onze deuren open, vanaf de eerste dag voor de jongere die kiest om te gaan naar het hoger onderwijs. We praten ook met de docenten en hierop baseren we onze activiteiten. Op die manier proberen we het aantal afvallers te verkleinen. We proberen ook iedereen te overtuigen om niet op te geven en een diploma te halen.
Doorstroom
De drempel om naar de hoge school te gaan, is het grootst bij deze groep. Deze jongeren geven we de kans om ook iets te maken van hun leven. Zo kunnen ook zij de maatschappelijke streefdoelen realiseren. Ze kunnen dan net als de anderen meestreven naar geluk, succes en hun cultureel - , sociaal kapitaal.

Uitstroom

We wijzen onze studenten op cruciale punten in onze geglobaliseerde wereld. We tonen de visies, de diversiteit van ideeën en culturen van de mensen op deze wereld. We proberen de studenten voor te bereiden op de harde kenniseconomie. Daarom trekken we ons ook aan van de uitstroom. Hierop baseren we ook gedeeltelijk onze activiteiten.

Footnote
1. 230 woorden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License