Eindwerken

Hieronder vindt u een lijst met dergelijke eindwerken die u opnieuw extra informatie kunne verschaffen omtent 'allochtone studenten'

- BEHRINI SANAZ, A. (2005-2006). Thesis 'Instroom –en doorstroom van allochtone jongeren in het Hoger onderwijs'. Kortrijk Katho Ipsoc.*
- VANDENBUSSCHE, L. (2009). Thesis 'Het cumulatief effect van een gemeenschappelijke participatie van school, ouders en leerlingen binnen het studiekeuzeproces. : Een onderzoek bij allochtone leerlingen betreffende de overgang naar het secundair onderwijs'. Kortrijk Katho Ipsoc.
- VERCRUYSSE A. Allochtone jongeren en maatschappelijke kwetsbaarheid. Katho – Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2005.
- STEVEN, V. 'Het watervalsysteem in het secundair onderwijs in Vlaanderen.Katho Bibliotheek MW 2006/44, Kortrijk 2005-2006 *

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License