De Katrol

Katrol: vergadering: 01/12/2009

Virginie, Liesbeth en Sarah zijn gisteren naar de vergadering omtrent Katrol geweest, kwestie van een beetje informatie in te winnen betreffende de organisatie.

Katrol is een organisatie voor iedereen die met kansarmoede te maken heeft.
Ze werken met 2 verschillende zaken.
Presentatietheorie (uitleg geven aan de ouders omtrent het schoolsysteem en de schoolzaken)
Empowerment (het engagement van de ouders en scholen samenbrengen)
Er zijn 3 aspecten
Preventie ( er is bescherming van de privacy)
Integraalproject (over verschillende gemeentes)
Ontwikkelproject ( de organisatie kan nog veranderen, vooral omdat het rond allochtonen nog volop in ontwikkeling is)
De katrol is er vooral om ouders te helpen die zelf een lage schoolopleiding genoten hebben.
Zo hebben ze nog twee extra onderverdelingen: De Mobiel en De Lier
De Mobiel is vooral om alleenstaande ouders te ondersteunen en studiebegeleiding te geven aan huis. De Lier helpt de ouders wegwijs maken in het hoger onderwijs en geeft meer uitleg omtrent studiekeuzes.
De Katrol heeft 2 enthousiaste kampen; enerzijds de vragende partij= de ouders en anderzijds de geëngageerde ouders.
In Kortrijk werkt men vooral samen met allochtone gezinnen. Door de historiek van Kortrijk zijn er zeer veel allochtonen. Waarvan 90% kampt met taalproblemen. Ook de school is een vragende partij. Op die manier kunnen achterstanden weggewerkt worden.
De studenten hebben 2 huiswerkmomenten. Dit zijn twee momenten die na school ingelast worden door de studenten. De studenten worden ondersteund door ankerfiguren en ontmoetingsgroepen.
De grootste droom van Katrol is de achterstand van de maatschappelijke kwetsbaren weg te werken.
De voorbije jaren zijn er al meer dan 800 studenten de revue gepasseerd om Katrol te ondersteunen.


De Katrol
Kinderen uit kansarme milieus ondervinden dikwijls extra moeilijkheden om mee te kunnen op school. De omstandigheden thuis verhinderen bvb. dat ze rustig hun huiswerk kunnen maken, gezinsproblemen nemen ze mee naar school, ouders ondersteunen de kinderen soms minder. Het gebeurt dat leerkrachten zich hier niet van bewust zijn. Het momenteel binnen Caw Stimulans lopende project Katrol - studieondersteuning aan huis voor leerlingen basisonderwijs uit kwetsbare gezinnen uit Kortrijk en Menen –wil daar verandering in brengen.
Studenten hoger onderwijs uit een pedagogische en /of sociale studierichting volgen één kind uit een kansarm milieu intensief . Onder begeleiding en opvolging van een professionele medewerker gaan ze tweemaal per week studieondersteuning aan huis verlenen bij kwetsbare gezinnen, dit gedurende drie maanden. Met Katrol hopen we een studiecultuur te installeren binnen kwetsbare gezinnen. Dit wil zeggen een plaats, een tijdstip en aandacht voor schoolwerk en onderwijs.
De professionele medewerker – ankerfiguur genoemd in het project is de brug tussen alle betrokken partijen. Ze is het aanspreekpunt voor studenten, gezinnen, doorverwijzers, hogescholen en andere sociale diensten. De ankerfiguur gaat op huisbezoek bij de gezinnen om over de kinderen en het huiswerk te praten, maar er is ook ruimte voor andere vragen en problemen. Het is haar taak om het gezin dan naar de juiste dienst door te verwijzen. Daarnaast wordt er wekelijks met de studenten samen gezeten om de evolutie en problemen binnen het gezin te bespreken. Dit gebeurt in groep en deze terugkommomenten zijn een forum waar studenten uit verschillende richtingen ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Met Katrol hopen we een studiecultuur te installeren binnen kwetsbare gezinnen. Dit wil zeggen een plaats, een tijdstip en aandacht voor schoolwerk en onderwijs.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License