Christiane Timmerman

Christiane Timmerman werkt voor de Universiteit Antwerpen, waar ze verschillende onderzoeken voert. Ze is ook woordvoerder van de onderzoeksgroep 'Centrum voor Migratie en Interculturele Studies'. Verder werkt ze mee aan verschillende projecten hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder.
Ik kwam haar op het spoor omdat ik een het boek 'Allochtone jongeren in het onderwijs, een multidiciplinair persperctief', las voor project. Toevallig was zij één van de schrijvers van dit boek.

contactgegevens:
Email(s) ua: eb.ca.au|namremmit.enaitsirhc#eb.ca.au|namremmit.enaitsirhc
Telefoon: 032655971
Fax: 032655926
Afdeling: Dept. Sociologie
bedrijfsadres: Stadscampus
S.LN55.201
Lange Nieuwstraat 55
2000 Antwerpen

lijst van publicaties:
*Timmerman Chris.- Marriage in a 'culture of migration': emirdag marrying into Flanders.- In: European review: interdisciplinary journal of the Academia Europaea, 16:4(2008), p. 585-594
*Lodewyckx Ina, Timmerman Chris.- Who cares? Hulpverleningstrajecten van allochtone en autochtone jongeren met gedrags- en psychische problemen.- In: Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 19:1(2008), p. 16-20
*Geets Johan, Pauwels Fernando, Wets Johan, Lamberts Miet, Timmerman Chris.- Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt.- Leuven: KUL, Hoger Instituut voor de Arbeid, 2006.- 434 p..- ISBN 90-5550-419-X
*Lommée Elisabeth, Timmerman Chris, Vandenhole Wouter, Vanheule Dirk.- Minderjarige vreemdelingen zonder verblijfsdocumenten: over welzijn, toekomstperspectieven en cijfers.- In: Kinderen zonder papieren: feiten en rechten / Timmerman, Christiane [edit.]; e.a., Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 1-79
*van den Eede Steven, Wets Johan, Levrau François, Timmerman Chris.- De Vlaamse integratiekaart; 2: Exploratieve literatuurstudie van het concept integratie.- Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2009.- 54 p..- ISBN 978-90-77271-38-4
*Piqueray Edith, Nonneman Walter, Timmerman Chris.- Een opleiding in "Islamitische studies".- Antwerpen: Universiteit Antwerpen, Centrum voor Migratie en Interculturele Studies, 2009
*Levrau François, Timmerman Chris.- Het janusgezicht van het onderwijs: een literatuurstudie over het onderwijs in een interculturele samenleving.- Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2009.- 208 p..- ISBN 978-90-77271-44-5

Er zijn nog meerdere publicaties, maar te veel om hier allemaal te plaatsen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License