Centrum Voor Gelijkheid Van Kansen En Voor Racismebestrijding

Wie zijn zij?

Volgens de wettekst:
"Het Centrum heeft als opdracht het bevorderen van de gelijkheid van kansen en het bestrijden van elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van: nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming; leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, en sociale afkomst."

Hiervoor moet het centrum ervoor zorgen dat de grondrechten van de burger gerespecteerd worden en blijven. Dit geldt hier ook voor de grondrechten van vreemdelingen. Hun doel is dan ook om gelijkheid te behouden en te creeeren. Daarvoor gaan ze o.a. het fenomeen 'ongelijkheid' bestrijden en bestuderen. Ook willen ze racisme tegen gaan en gaan hiervoor het fenomeen 'racisme' bestuderen.
Het Centrum voor Gelijkeheid van Kansen en Racismebestrijding heeft om hun doelstelling te bereiken een aantal opdrachten.

Hun opdrachten?

1. Onthalen, luisteren, oriënteren en helpen

2. Kennen en begrijpen
3. Voorkomen, informeren, sensibiliseren, opleiden
4. Stimuleren, adviseren en aanbevelen
5. Talrijke partnerships

Contactgegevens:

Koningsstraat 138
1000 Brussel
0800 12 800 (groen nummer)
02 212 30 00
Fax: 02 212 30 30
eb.rtnc|tsope#eb.rtnc|tsope
www.diversiteit.be

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License