Centrum Voor Gelijkheid Van Kansen En Racismebestrijding

Contactgegevens
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.
Koningsstraat 138
1000 Brussel
Tel: 0800 12 800 (groen nummer)
Tel: 02 212 30 00
Fax: 02 212 30 30
eb.rtnc|tsope#eb.rtnc|tsope
www.diversiteit.be

Wie zijn wij?
Volgens de wettekst: "Het Centrum heeft als opdracht het bevorderen van de gelijkheid van kansen en het bestrijden van elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van: nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming; leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, en sociale afkomst."

Het is de bedoeling dat het Centrum strijd voor het behoud van respect voor de grondrechten van alle burgers. Dus zowel voor de inwoners als voor vreemdelingen. Het centrum strijdt tegen racisme en zal daarvoor dit fenomeen bestuderen (oorsprong, oorzaak, gevolg, …). Daarnaast strijdt het centrum voor gelijkheid voor iedereen en zal daarvoor het fenomeen ‘ongelijkheid’ bestuderen (oorsprong, oorzaak, gevolg, …).

Het Centrum heeft hiervoor enkele taken om hun doelstelling te bereiken.
1. Onthalen, luisteren, oriënteren en helpen
2. Kennen en begrijpen
3. Voorkomen, informeren, sensibiliseren, opleiden
4. Stimuleren, adviseren en aanbevelen
5. Talrijke partnerships

Hun site?
Op hun site vindt je nog veel meer uitgebreide informatie. Je vindt o.a. een overzicht over personen die in raad van Bestuur zetelen, en ook de directie. Ook worden hun taken –hierboven opgesomd- uitgebreid besproken. Daarnaast staat een hele reeks standpunten die ze aannemen. Aan de site kun je zien dat deze niet verwaarloosd wordt. Je vind redelijk recente artikels terug o.a. onder de titel ‘discriminatie’.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License