CAW

CAW
Werken aan uw welzijn
Het CAW staat open voor mensen met vragen en problemen. Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CAW heeft een lage drempel, het is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis.
De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. Samen met u zoeken we naar een oplossing, naar de mogelijkheden die bij uzelf en in uw omgeving te vinden zijn. We kunnen u ook de weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die uw sociale rechten kunnen verzekeren. Het CAW komt op voor een versterkt welzijn, voor u, uw omgeving en de bredere samenleving.


Caw Stimulans
VZW CAW Stimulans is een sociale onderneming met als belangrijkste pijler de werking in het kader van het algemeen welzijnswerk.  Daarnaast organiseert Stimulans diverse werkingen die op het snijvlak liggen van het algemeen welzijnswerk en andere sectoren: onderwijs, cultuur, geestelijke gezondheidszorg.

CAW Stimulans
Voorstraat 53, 8500 Kortrijk
Tel : 056/53.21.51, Fax : 056/31.54.56
eb.tenilacsit|snalumits#eb.tenilacsit|snalumits
www.cawstimulans.be

Openingsuren:
Ma : 09.00 tot 12.00 13.30 tot 19.30
! Di : gesloten 13.30 tot 17.30
Woe : 09.00 tot 12.00 13.30 tot 17.30
Do : 09.00 tot 12.00 13.30 tot 19.30
! Vrij : 09.00 tot 12.00 13.30 tot 17:00


Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Piramide
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk of CAW Piramide biedt vanuit een pluralistische visie op mens en maatschappij opvang en begeleiding aan jongeren en volwassenen. Het CAW staat open voor alle mensen met vragen en problemen. Hierbij houdt het CAW de drempel bewust zo laag mogelijk. Want het CAW is er voor iedereen maar heel bijzonder voor mensen die meer kwetsbaar zijn wegens (kans)armoede, thuisloosheid, leeftijd, afkomst, scholing…
Elke hulpvrager mag rekenen op absolute discretie van de hulpverleners. Het CAW is een autonome welzijnsorganisatie en werkt onafhankelijk van justitie, de financiële bijstand, het onderwijs, de sociale zekerheid… De hulpverlening is vrijwillig, anoniem en vrij van externe controle of rapportage.
Ons aanbod begint met een laagdrempelig onthaal voor jongeren in het JAC en voor volwassenen in Centrum Overleie; dit onthaal is gratis. Belangrijk is te luisteren naar de vraag van eenieder en in spontaan overleg samen te kiezen voor een verder verloop van een mogelijke begeleiding, dit kan zowel residentieel als ambulant zijn, maar steeds op maat van de hulpvrager.
Dankzij een grote differentiatie van deelwerkingen en projecten proberen wij uiteindelijk het algemeen welzijn van onze doelgroep te bevorderen ; medeverantwoordelijkheid van de hulpvrager is voor ons zeer belangrijk.
Er wordt ook samengewerkt met andere gespecialiseerde diensten als de hulpverlening een therapeutisch karakter nodig heeft.

CAW Piramide
Beheerstraat 46, 8500 Kortrijk
Tel : 056/24.56.24, Fax : 056/24.56.29
eb.edimarip|taairaterces#eb.edimarip|taairaterces
www.piramide.be

Openingsuren :
maandag – vrijdag:9u – 12u en van 13u – 17u

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License