Buurtcentrum achturenhuis

Spoorweglaan 7,
8500 Kortrijk
Tel: 056 24 42 50
eb.kjirtrokwmco|siuhneruthca#eb.kjirtrokwmco|siuhneruthca


Infobalie
Bij de infobalie wordt eerst geluisterd naar je vraag, die van allerlei aard kan zijn, en pas daarna wordt gekeken welke dienst, adres of telefoonnummer je van doen hebt. Aan een doorverwijzing gaat meestal een telefoon vooraf van de infobalie naaar de betreffende dienst, dit om het probleem toe te lichten. Op dergelijke manier kan tevens een afspraak worden gemaakt met de dienst in kwestie.

Contact: eb.kjirtrokwmco|hadad.alemaj#eb.kjirtrokwmco|hadad.alemaj

Openingsuren infobalie:
dinsdag en woensdag: 14 - 18 u.
donderdag: 14 - 17 u.

Café Achturenhuis
Het café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Hieronder alvast een greep uit wat in het café wordt aangeboden:

- Crea-Atelier: elke woensdag geven 4 kunstenaars workshops aan al wie wil
- Kaarting/Biljart
- Surfhoek: twee computers staan tijdens de openingsuren ter beschikking om gratis te surfen.
- Cultuurcafé: ruim aanbod van betaalbaar theater, muziek, kunst, …
- Kookploeg: wie dit wil kan de kookploeg komen versterken. Zij verzorgen elke maandagavond een maaltijd in het buurtcentrum en worden vaak ingeschakeld voor buurtfeesten.

Een enorm belangerijke schakel in de werking van het buurtcentrum is onze vrijwilligerswerking. De vrijwilligers zonder wie de bar niet zou draaien, de vrijwilligers die zich inzetten voor de kaartersclub, de vrijwilligers die onze buurtfeesten helpen bemannen, … Iedereen die wil kan deze ploeg komen versterken.

Contact: eb.kjirtrokwmco|ekebrev.ynnad#eb.kjirtrokwmco|ekebrev.ynnad

Openingsuren Café Achturenhuis:

Maandag, dinsdag en donderdag: 10 - 12 u. en 14 - 18 u.
Woensdag: 14 - 18 u.
Vrijdag: 10 - 12 u.

Wijkbureau
Het buurtwerk werkt aan ontmoeting en integratie van kansarmen binnen kansarme buurten. Zowel binnen het buurtcentrum als in de buurt zelf willen we een ruime waaier van activiteiten en projecten opzetten. De hoofddoelstelling van buurtwerk is de leefbaarheid van de buurt te bevorderen. Anders gezegd: buurtwerk is een goede werkmethode om sociale bindingen te versterken, mensen te activeren binnen hun eigen leefomgeving. Buurtwerk is een basisvoorziening gericht op het betrekken en ondersteunen van bewoners in zijn directe leef- en woonomgeving. Buurtwerk staat open voor alle bevolkingsgroepen binnen de buurt waarop het buurtwerk gericht is. Maar toch schenkt men binnen de doelgroep een grote aandacht naar kansarmen.
Binnen het buurtwerk onderscheiden we vijf functies, die onderling met elkaar verweven zijn.

- Ontmoeting: via dagelijkse en laagdrempelige openstelling kunnen buurtbewoners samenkomen in het buurtcentrum. En worden de vrijwilligers betrokken bij het verzorgen van vb. de bar- permanentie.
- Animatie en participatie: via activiteiten kunnen de bewoners participeren aan de werking van het buurtcentrum. Concreet vb. de biljartclub, de kaartersclub,…
- Vorming: er worden vormende activiteiten opgezet, vooral met het oog op het verbeteren van de concrete leefsituatie van buurtbewoners.
- Leefomgeving: het buurtwerk wil de bewoners ondersteunen bij het participeren aan besluitvorming omtrent de leefomgeving. Dit gebeurt onder andere via maandelijks vergadering over de leefbaarheid van de Veemarktbuurt.
- Hulpverlening: buurtwerk gebruikt het woord hulpverlening niet, maar maakt gebruik van de term dienstverlening. Buurtwerk biedt namelijk laagdrempelige, niet gespecialiseerde hulpverlening aan. Hierbij staat vooral een gerichte doorverwijzing centraal.

Contact: eb.kjirtrokwmco|namfoh.sinned#eb.kjirtrokwmco|namfoh.sinned
Openingsuren
Maandag, dinsdag en donderdag: 10 - 12 u. en 14 - 18 u.
Woensdag: 14 - 18 u.
Vrijdag: 10 - 12 u.

Bron: http://www.kortrijk.be/adressen/buurtcentrum-achturenhuis

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License