Boeken

Hieronder vindt u een lijst met boeken waar we informatie uit haalden.
Deze boeken kunnen eventueel nuttig zijn om te lezen indien u nog extra info wilt verwerven omtrent 'allochtone studenten' en 'diversiteit'.

- BUSSCHER, F. e.a. (2007). Samenwerken aan integratie. : handboek voor coaches van migranten. Groningen : Wolters-Noordhoff.
- DE METS, J. (red.) (2003). Inkleuren, Een werkboek voor diversiteit in het hoger onderwijs. Gent.
- DE METS, J., KNOPS, G. (2001). Uitdagen en motiveren : pijlers voor bruggen naar een betere doorstroming in het onderwijs. Brussel.
- DE WIT, K. VAN PETEGEM, P. DE MAEYER, S. (2000). Gelijke kansen in het Vlaamse onderwijs : het beleid inzake kansengelijkheid. Leuven : Garant.
- DUQUET,N.,GLORIEUX,I.,LAURIJSEN,I.,VAN DORSSELAER,Y.(2006). // wit krijt schrijft beter.Antwerpen.
- IDES, N., HIRTT, N. en DE ZUTTER, D., //De school van de ongelijkheid
, Epo, Berchem, 2007, 171 pagina’s.
- KROLS Y., VAN ROBAEYS B. & VRANKEN J. Gelijke kansen voor morgen. Een verkenning van armoede bij Turkse en Marokkaanse vrouwen in Vlaanderen, Acco, Leuven-Voorburg, 2008, 100 p.
- LACANTE, M., VAN ESBROECK,R., LENS, W. en DE METSENAERE,M., Allochtonen in het hoger onderwijs factoren van studiekeuze en studiesucces bij allochtone eerstejaarsstudenten, Micheline Scheys, Brussel, 2007, 37 pagina’s.
- MEIJNEN W., C.C. RUPP J. & VELD T. Succesvolle allochtone leerlingen. Garant, Leuven-Apeldoom, 2001, 95 p.
- STEVENS,L.,DUMASSY,E.(2005). anders denken en doen. antwerpen
- VAN DEN BROECK, B. (2002). Het failliet van de integratie? Het multiculturalismedebat in Vlaanderen. Leuven/Leusden : Acco.
- VAN REMOORTERE, C. SIMONS, J. (2009). Tellen en meetellen in het hoger onderwijs: naar een geïntegreerd diversiteitsbeleid. Leuven/Den Haag : Acco, 281 p.
- VERMEIREN, T. IDRISSI, Y. (2005). Kif-kif: aan de ander kent men zichzelf. Roeselare : Roularta Books.
- IDES N., DESMEDT E., CARLIER D., DEMEUSE M., DE RICK K., LINDEKENS K., VANDENBROUCKE A. EN VETTENBURG N. (2008)// Gelijke kansen op school, het kan!// Mechelen// Plantyn, 500 p. *

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License