Artikel Virginie

Instroombegeleiding, kansenbeleid en afstemmingszorg tussen hoger onderwijs en kandidaten met specifieke kenmerken.

Referentie:

DESCHEPPERE GISÈLE (2007), instroombegeleiding, kansenbeleid en afstemmingszorg tussen hoger onderwijs en kandidaten met specifieke kenmerken, (tijdschrift) Thema 4, KH Mechelen

Beschrijving van de context van het artikel:

Het artikel verscheen in het tijdschrift Thema. Jaargang 2007 nr. 4. De titel is “Instroombegeleiding, kansenbeleid en afstemmingszorg tussen hoger onderwijs en kandidaten met specieke kenmerken. Het is geschreven door Gisèle Descheppere, een Hogeschoolcoördinator kwaliteitszorg en studentenzaken vanuit KHMechelen.

De inhoud van het artikel handelt over studie- en studentenbegeleiding bij verschillende studenten; bij allochtone studenten, studenten met knelpunten in de vooropleiding, studenten met een functiebeperking, werkende studenten en studenten met een gezin, topsporters, topkunstenaars, studenten met sociaal engagement.

Hun visie op de trajectbegeleiding berust op vier verschillende pijlers ( studietrajectbegeleiding stelt de student centraal - studietrajectbegeleiding ingebed in het onderwijs – studietrajectbegeleiding omvat alle begeleiding tijdens het studietraject – benadrukken van het inclusieve karakter van studietrajectbegeleiding). Ze bespreken een definitie van studietrajectbegeleiding, die gaat als volgt, “ze veronderstelt alle begeleiding waarop een student, als persoon in ontwikkeling, een beroep kan doen tijdens zijn studietraject zowel bij instroom, doorstroom als uitstroom”. Er wordt besproken wat ze bedoelen met instroom en wanneer deze echt begint.

Het doel van de uitbouw van studietrajectbegeleiding is meer slaagkansen creëren voor studenten met als gevolg betere slaagcijfers voor de hogeschool. Dit alles willen ze uitleggen aan de hand van verschillende schema’s. Zo heb je een algemeen schema van hoe de studietrajectbegeleiding verloopt in de KHMechelen en bij instroombegeleiding geven ze meer uitleg omtrent het trechtermodel.

Besluit:

- Het hoger onderwijs levert zware inspanningen om kandidaten met verschillende talenten en behoeften in de juiste opleiding te doen instromen,
- instroombegeleiding, kansenbeleid en afstemmen tussen hoger onderwijs en kandidaten met specifieke kenmerken” vergt een grote investering in tijd, mensen en middelen,
- Men blijft steeds overleggen en samenwerken om de kandidaat in een goeie startpositie te krijgen om het hoger onderwijs aan te vatten.

Informatie over de auteur:

De schrijfster van het artikel is Gisèle Descheppere. Zij is Hogeschoolcoördinator kwaliteitszorg en studentenzaken, studentencoach en studentenvertegenwoordiging in de KH Mechelen. Zij schreef in dit artikel o.a. over de vier facetten van studietrajectbegeleiding. Ook heeft zij meegeschreven aan het boek “Flexibilisering van het hoger onderwijs”.

Synthese van de tekst

De korte synthese van mijn artikel die in een powerpoint werd gegoten, vind je hier

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License