Artikel van Sarah

Situering van gelezen teksten

Ik heb verscheidene artikels gelezen en een boek.
Mijn artikels waren qua inhoud zeer gevariëerd.

  1. Zeg het eenvoudig - dit waren tips die je kon toepassen in een gesprek met allochtonen — Peter De Temmerman
  2. Diversiteit in het hoger onderwijs— Ignace Fermont
  3. Het CLB als lerende organisatie— Jan Tallon

De twee eerste artikels komen uit het tijdschrift :Divers

  • zeg het eenvoudig, Divers juli 2009
  • diversiteit in het oger onderwijs, Divers oktober 2008

Het laatste komt uit Welwijs, 2006 jaargang 17 nr 1 en 2

Boek: Uitdagen en motiveren: pijlers voor bruggen naar een betere doorstroming in het onderwijs — Koning Boudewijnstichting— 2001— Jan De Mets en Guido Knops

Zeg het eenvoudig gaf ons meer uitleg hoe we ons tegenover allochtonen moeten opstellen. We mogen ze niet betuttelen als er enige inspanning van hun kant is om Nederlands te leren. We moeten ze die kans geven en ze niet onmiddelijk viseren.

Het volgende artikel betreft een experiment van de hoge school - universiteit in Brussel. Hier willen ze studenten aansporen om hun ogen open te doen voor de problematiek waar allochtonen mee kampen. Bovendien bieden ze hier modules aan waar je bv 1 jaar over 2 jaar kunt spreiden. Ook dit is in het kader om de allochtone studenten meer kansen te bieden.
Dit project loopt nog tot 2015.

Het CLB werd hier grondig geannalyseerd en de werking ervan. Het is een kritische benadering van deze organisatie. Ik zeg er wel bij dat dit artikel dateert van 2006

Het boek gaf me ook een bredere kijk op alles wat meespeelt in de keuze van allochtone jongeren om al dan niet verder te studeren.
Er kwamen heel wat oorzaken aan bod, mogelijke oplossingen en al reeds gestarte trajecten werden vernoemd.
Dit boek kwam tot stand na een samenzitting van lagere scholen tot de hoge scholen/ universiteiten.

Hieronder vindt u powerpoints met een korte samenvatting

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License