Artikel van Carie
1001004001428482.jpg

Mijn artikel is een hoofdstuk uit het boek Succesvolle allochtone leerlingen , waarvan u de omslag van het boek hiernaast ziet.1


Succesvolle Turkse, Marokkaanse en autochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs2

Dit artikel gaat over een onderzoek die in Nederland gevoerd is. Het heeft betrekking op alle allochtone leerlingen, maar nog het meest op de leerlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst.

De synthese van dit artikel kan je hier bekijken

Ineke van der Veen3

Ineke van der Veen studeerde ontwikkelingspsychologie met als specialisatie klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkt sinds 1996 bij het SCO-Kohnstamm Instituut en promoveerde daar in 2001 op een onderzoek naar succesvolle Turkse en Marokkaanse leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Zij heeft diverse onderzoeken gedaan naar schoolloopbanen en ontwikkeling in motivatie van allochtone en autochtone leerlingen in primair, voortgezet en hoger onderwijs en factoren die daarop van invloed zijn. Daarbinnen heeft zij zich onder meer gericht op de overgangen naar vervolgonderwijs, zorgleerlingen, de invloed van school- en klaskenmerken waaronder de sociaal-etnische samenstelling van de klas en de invloed van ouders.
Zij heeft veel ervaring met de analyse en bewerking van complexe (longitudinale)
databestanden.

Er werden geen andere publicaties van haar teruggevonden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License